Obsah

Projektový den ve IV. A

Typ: náš tip
pravěkPravěk

Projektový den Pravěk

     Vlastivěda je pro nás nový předmět, který se nám líbí. Pravěk, první probírané období, je velmi zajímavé.
     V průběhu září jsme v rámci hodin výtvarné výchovy zkusili vytvořit modely pravěkých obydlí.
chýše
     Napodobili jsme pravěké výtvarníky, po kterých zůstaly někdy až tajemné jeskynní kresby.
pravěká jeskyněpravěké kresby
     Na závěr povídání o pravěku jsme si udělali tematický den. Někteří z nás přišli dobově oblečení nebo si přinesli nástroje, které se v pravěku používaly.

pravěcí lidébohové  tři bohové Perunové

     Při pračeštině jsme si zahráli běhací diktát. Po úspěšném poskládání celého diktátu jsme si mohli přečíst básničku Jiřího Žáčka Pračlověci. Pravěké bingo nám provětralo naše znalosti o tomto období. 
     Pracovali jsme s naučným textem a vytvořili jsme pestrý kaleidoskop zajímavostí o pravěku.
práce s textempráce s textempráce s textem
     Čas byl neúprosný. Pravěkou keramickou dílnu jsme museli odložit na některou hodinu výtvarné výchovy.

prezentace projektuprezentace projektuprezentace projektu


Vytvořeno: 2. 10. 2017
Poslední aktualizace: 2. 10. 2017 18:05
Autor: Bc. Jindra Košatová