Obsah

 

Vítejte na stránkách V. A

Třídní učitelkou je Mgr. Dagmar Kladivová.

Třídu navštěvuje 11 dívek a 14 chlapců.

Přírodovědu vyučuje Mgr. Světlana Štufková, vlastivědu paní Jana Lorencová , jednu skupinu anglického jazyka Mgr. Štěpánka Vlasáková, jednu skupinu                                      informatiky Bc. Marta Ptáčníková - Šeráková a                               hudební výchovu Mgr. Jan Kubín DiS.

  c      k    h