Navigace

Obsah

SRPŠ

S touto zkratkou se vyrůstalo na každé škole. Jako děti nás nezajímala, byla formalitou a poviností s nic neříkající náplní pro naše rodiče. Teď jsme se jimi stali my, a protože nás škola a čas našich dětí trávený v ní zajímá, chceme školní prostředí ovlivňovat.

Spolek rodičů a přátel při ZŠ Pečky trochu jinak. Nejde nám jen o finanční výpomoc škole, o spolek řízený vedením školy, jako je obvyklé na tolika jiných škol, chceme dětem věnovat i svůj čas a podpořit ostatní rodiče, aby se také přidali.

Cítit se ve škole , jako ryba ve vodě, ale "Neplavat jen s proudem..."

V loňském roce jsme pořádali jarní burzu v prostorách školy, putování na kolech, adventní slavnosti, představení profesí rodičů žákům 9.tříd. Dále jsme pomáhali upravit pozemek za PČR pro novou „učebnu v přírodě“, organizovali svačinky pro děti, snažili se o zkvalitnění projektu školní jídelny, pomáháme s využitím výzev z Evropských fondů (studie půdní vestavby školy), podporujeme aktivity dětí i učitelů, podporujeme zdravé klima na škole...

Pro letošní rok připravujeme, kromě podpory školy, spolupráci na garážovém výprodeji, pomoc s tvorbou učebny v přírodě, přestavení profesí rodičů žákům 9. ročníku a Adventní slavnosti.

Veškeré akce zajišťují aktivní členové ve svém volném čase  a bez nároku na finanční ohodnocení, tímto všem děkuji a doufám, že naše spolupráce bude fungovat i v dalších letech, a také věřím, že mezi sebou přivítáme další rodiče, jímž není lhostejné vzdělávání jejich dětí. Přijďte, má to cenu !

Město Pečky nás pravidelně podporuje dotací, kterou využíváme k financování jednotlivých akcí a provoz spolku. Děkujeme.

Děkujeme také za finanční dary od podporovatelů, zaslané na účet spolku.

Výtěžek z akcí  i  příspěvky členů/rodičů/dárců jsou použity na další akce, podporu a vybavení školy. Konzultujeme s učiteli a vedením školy, co a kdy financovat.

Číslo transparentního účtu Fio banky: 2300366687/2010....do poznámky uvádějte prosím třídu/třídy Vašich dětí, v případě daru "DAR"

To jaké budou mít Vaše děti podmínky a možnosti můžete ovlivnit i Vy.

Věřím, že se také zapojíte a Vaše děti využijí v průběhu studia zakoupené pomůcky, vybavení, případně jinou podporu/pomoc z naší strany.

Děkujeme za Vaši podporu

Veškeré informace o aktivitách SRPŠ naleznete ve složce AKTUALITY SRPŠ.
Zápis ze setkání rodičovského výboru či pléna rodičů pak ve složce DOKUMENTY SRPŠ. Zde je také ke stažení aktuální znění STANOV SRPŠ a seznam zástupců tříd.

Přihláška do SPOLKU ke stažení zde

Prosíme Vás o čitelné vyplnění a její předání třídní učitelce po Vašich dětech. Přihlášku můžete také poslat na níže uvedenou adresu, vedení školy nám všechny žádosti o členství předá

 


Kontaktní údaje

Předsedkyně:
Žaneta Culková

Tajemník:
Jan Korouš

Korespondenční adresa:
Základní škola Pečky
SRPŠ
Třída Jana Švermy 342
289 11 Pečky

E-mail:  srps.pecky@seznam.cz           

Web: www.zspecky.cz/srps

IČO: 01346857

Číslo transparentního účtu Fio banky: 2300366687/2010