Navigace

Obsah

Zpět

Zápis pro školní rok 2018/2019

Zápis žáků do budoucích  1. tříd

     Zápis pro školní rok 2018/2019 proběhne na naší škole v těchto termínech:

                                4.4.2018          12:00 – 17:00             (středa)

                              5.4.2018          12:00 – 15:00             (čtvrtek)

     K zápisu půjdou především rodiče s dětmi narozenými od 1.9.2011 do 31.8.2012

   Zákon stanoví, že přednostně jsou k povinné školní docházce v dané škole přijímány děti s místem trvalého pobytu v příslušném školském obvodu spádové školy. Vzhledem k předpokládanému počtu budoucích „prvňáků“ nestanovujeme žádná omezující kritéria pro přijímání do 1. ročníku.

   Zákonný zástupce žáka se dostaví k zápisu se svým dokladem totožnosti a rodným listem dítěte.

    K průběhu zápisu je stanoveno že:  „Zápis k povinné školní docházce (dále jen "zápis") je složen z formální části a, je-li při zápisu přítomno i zapisované dítě a souhlasí-li s tím zákonný zástupce dítěte, rovněž z rozhovoru a případně dalších činností s dítětem. Zákonný zástupce dítěte může být přítomen u všech součástí zápisu.“ Rádi bychom si s našimi budoucími prvňáčky popovídali a společně si ukázali, co všechno už umíme.

     Pokud zákonní zástupci dítěte uvažují o odkladu povinné školní docházky, měli by doložit patřičná vyjádření již u zápisu. MŠMT k tomu uvádí: „Diagnostiku dětí, u kterých zákonní zástupci žádají udělení odkladu školní docházky, provádí školské poradenské zařízení (pedagogicko-psychologická poradna, speciálně pedagogické centrum) a odborný lékař nebo klinický psycholog. Ředitel následně rozhoduje o udělení odkladu povinné školní docházky, je-li žádost podána v době zápisu dítěte k povinné školní docházce podle § 36 odst. 4 školského zákona i s oběma doporučujícími posudky.“  Pokud tedy zákonní zástupci zvažují zažádat o odklad povinné školní docházky, měli by co nejdříve navštívit školské poradenské zařízení, aby vyřídili včas potřebná vyšetření.

    Výsledky zápisu budou zveřejněny na elektronické úřední desce školy a vyvěšeny na vhodových dveřích na 1. stupeň školy. Tyto údaje budou uvedeny pouze v anonymizované podobě s přidělenými identifikačními čísly žáků. Pokud budou mít zákonní zástupci zájem o písemné vyjádření, mohou požádat o jeho vydání individuálně.

    Těšíme se tedy na naše budoucí žáky i jejich rodiče. Pokud máte jakékoliv nejasnosti či dotazy, kontaktujte nás buď prostřednictvím elektronické komunikace, nebo přímo ve škole.

     Náhradní termín zápisu pro děti a jejich zákonné zástupce, kteří se nemohli dostavit v řádném termínu se uskuteční  18.4.2018 od 12:00 do 15:00.

Mgr. Ing. Luboš Zajíc, ředitel školy

Vyvěšeno: 21. 11. 2017

Datum sejmutí:

Zodpovídá: Mgr.Ing. Luboš Zajíc

Zpět