Obsah

Všestrannost je cesta k vítězství

školní rok 2018 / 2019

     Robert Změlík a Roman Šebrle, olympijští vítězové v desetiboji, královské atletické disciplíně, se rozhodli připravit pro žáky základních škol atraktivní pohybový program s názvem Odznak Všestrannosti Olympijských Vítězů - OVOV. 

     Kladou si za cíl přispět ke zvýšení osobní aktivity co největšího počtu dívek a chlapců a dát současné generaci školáků příležitost zkusit sportovní začátky podobnou formou, jaká se osvědčila jim.

šebrle a změlík

     Více informací o projektu OVOV zde

     Jednotlivé disciplíny OVOV budou žáci ZŠ Pečky plnit v rámci hodin Tělesné výchovy pod vedením Mgr. P. Kupra, K. Válové a A. Katrnoškové.

     Na okresní a krajská kola, případně republikové finále, se těší Vaši tělocvikáři.