Navigace

Obsah

Provoz školy od 4.1.2021

Typ: náš tip
školaomezení provozu

Na základě platných nařízení bude výuka ve škole ve dnech 4.1.2021 - 22.1.2021 (pokud nedojde k dalším změnám) ve značně omezeném provozu.

Prezenční výuka, tedy výuka ve škole, se bude týkat pouze žáků 1. a 2. ročníku školy. Ostatní žáci zůstávají na distanční výuce.

Výuka bude probíhat podle pravidel, která byla nastavena pro tento typ vyučování již v podzimním období. Žáci a zákonní zástupci o tom budou informováni ještě podrobněji prostřednictvím třídních učitelů.

Pro přehled uvádím několik nejpodstatnějších informací, které se nás v tomto období týkají:

 1. Je povolena osobní přítomnost žáků 1. a 2. ročníků základních škol.
   
 2. Pro ostatní žáky je povinné vzdělávání distančním způsobem.
   
 3. Prezenční výuka probíhá v homogenních skupinách (kolektivy jednotlivých tříd
  se neslučují, ani jinak neprolínají). Doporučuje se organizovat příchod a odchod
  a pohyb žáků ve škole tak, aby nedocházelo ke kontaktu mezi žáky z různých tříd.
   
 4. Za podmínky zachování homogenity skupiny je možné realizovat vzdělávací činnosti ve venkovních prostorách i mimo areál školy nebo školského zařízení. Doporučuje se během dne zařadit pobyt žáků na čerstvém vzduchu podle možností školy.
   
 5. Za dodržení podmínky homogenity skupiny žáků jedné třídy je umožněn provoz školní družiny a školního klubu pro prezenčně vzdělávané žáky.
   
 6. Žáci a zaměstnanci školy (i další osoby pohybující se ve škole) mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole. Za ochranné prostředky dýchacích cest (nos, ústa) se považuje nejenom rouška, ale i ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének.
   
 7. Individuální práce s klientem ve školských poradenských zařízeních je i nadále realizována bez omezení v souladu s hygienickými opatřeními. Klienti i zaměstnanci mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve školském poradenském zařízení.
   
 8. Jsou umožněny prezenční individuální konzultace ve škole (vždy pouze jeden žák
  a jeden pedagogický pracovník), u kterých může být přítomen zákonný zástupce žáka. O organizaci konzultací rozhoduje ředitel školy s ohledem na vzdělávací potřeby žáka.
   
 9. Je zakázán zpěv a sportovní činnosti při vzdělávání.
   
 10. Ve školní jídelně se mohou prezenčně stravovat pouze žáci v prezenční výuce
  a zaměstnanci školy přítomní na pracovišti. Ostatní žáci, zaměstnanci školy a cizí strávníci si mohou stravu odebrat výdejním okénkem.
   
 11.  Vstup třetích osob (mimo žáky a zaměstnance) do prostor školy je možný jen
  v nezbytně nutných případech s tím, že se omezí kontakt třetích osob s osobami
  v prostorách školy.

    Přeji tedy všem, pokud možno, klidný začátek letošního kalendářního roku. Především zdraví, klid a pohodu v osobním i pracovním životě.

Mgr. Ing. Luboč Zajíc, ředitel školy


Vytvořeno: 1. 1. 2021
Poslední aktualizace: 11. 1. 2021 11:31
Autor: Mgr.Ing. Luboš Zajíc