Navigace

Obsah

Výuka od 18.11.2020

Typ: náš tip
školaNávrat 1. a 2. tříd do školy

     Od 18.11.2020 dochází ke změně v rámci distanční výuky. Žáci 1. a 2. tříd přecházejí na prezenční formu výuky, což znamená návrat zpět k výuce ve škole. Pro tyto žáky se stává prezenční výuka povinnou, pokud rodiče nepožádají o IVP. Distanční forma výuky tedy již není možná.

     Z důvodu zajištění bezpečného provozu školy jsou přijata hygienická opatření, která jsou závazná pro všechny žáky:

  • povinné vybavení žáků rouškami, které musí používat po celou dobu pobytu ve škole i školní družině (doporučujeme více roušek a dva sáčky - na čisté a na "špinavé" roušky)
  • v průběhu vyučování se bude častěji větrat a pokud to bude možné, půjdeme se žáky ven (přizpůsobte tomu, prosím, oblečení dětí)
  • v rozvrhu může dojít k úpravám, které omezí kontakty žáků z různých tříd (částečně se může měnit i začátek nebo konec vyučování - zákonní zástupci budou v tomto případě informováni prostřednictvím Bakalářů).

     Provoz školní družiny se také částečně obnovuje. Školní družina je určena pouze pro žáky 1. a 2. tříd. Skupiny školní družiny budou organizovány po jednotlivých třídách, aby nedocházelo ke spojování skupin, jak tomu bylo v původním nastavení ŠD.

     Upraven bude i provoz školní jídelny. Žáci 1. a 2. tříd se mohou stravovat přímo ve školní jídelně. Pro ostatní strávníky bude strava vydávána přes výdejní okénko v přesně určených časech (bude ještě upřesněno).

     Pro ostatní třídy zůstává zachována distanční forma vzdělávání tak, jak je tomu doposud. Další změny budou následovat na základě případného uvolňování protiepidemických opatření.

Mgr. Ing. Luboš Zajíc, ředitel školy

Informace k provozu škol a školských zařízení od 18. listopadu 2020 - MŠMT
k nahlédnutí zde


Příloha

Vytvořeno: 13. 11. 2020
Poslední aktualizace: 13. 11. 2020 13:19
Autor: Mgr.Ing. Luboš Zajíc