Navigace

Obsah

Vzdělávání od 8.6.2020

Typ: náš tip
školaupřesňující informace

Vzhledem k tomu, že se s dalším rozvolňováním  epidemiologických opatření k 8.6.2020 vyskytla celá řada nepřesných informací, zveřejňujeme následující upřesnění, které se týká provozu naší školy od 8.6.2020 do konce školního roku.

Při stanovování provozu jsme vycházeli z dokumentu MŠMT „Ochrana zdraví a provoz základních škol v období do konce školního roku 2019/2020“. V tomto dokumentu se uvádí:

„Vzdělávací aktivity žáků 2. stupně

Žákům 2. stupně bude umožněna přítomnost v základní škole zejména z těchto důvodů:

  • Individuální nebo skupinové (opět do 15 žáků) konzultace nebo setkání s vyučujícím navazující na vzdělávání na dálku (objasnění nebo upevnění učiva, zadání samostatného učení mimo školu) a v souvislosti s hodnocením vzdělávání za školní rok 2019/2020.
  • Socializační aktivity.
  • Vyzvednutí školních potřeb nebo jiných osobních věcí žáků, které z důvodu zákazu osobní přítomnosti žáků zůstaly ve škole.
  • Odevzdání a převzetí učebnic, učebních pomůcek a školních potřeb.
  • Předání vysvědčení za 2. pololetí školního roku 2019/2020.
  • Jedná se o možnost (nabídku) realizace těchto aktivit pro školy, a je na konkrétních personálních, materiálních a prostorových podmínkách každé školy, jak této možnosti využije. Pokud nebude v personálních a prostorových možnostech školy toto zajistit, není povinností školy tyto aktivity realizovat.

S ohledem na občasný a krátkodobější charakter výše uvedených aktivit nemusí být skupiny žáků 2. stupně neměnné, se skupinou žáků mohou také pracovat různí pedagogičtí pracovníci podle konkrétních potřeb.

 

Při prvním vstupu do školy předloží žák čestné prohlášení (uvedené v příloze).

 

Na základě těchto informací jsme stanovili provoz školy následovně:

Od 8.6.2020 (čili od pondělí) dochází k dalšímu uvolnění, které se týká především druhého stupně. Informace se kolem tohoto data různí, takže pro upřesnění:

Nejedná se o řádnou výuku.

Tuto možnost využijeme na:

-           odevzdání učebnic

-           třídnické hodiny (jsou možné, ale ne povinné) v rozsahu max. 1x týdně (nutné                          zajištění prostor a koordinace skupin) – lze spojit s odevzdáním učebnic

-           předmětové konzultace (v rozsahu max. 2 hod)

-           rozloučení s 9. ročníky (pokud budou chtít organizovat)

-           rozdání vysvědčení

Nejedná se tedy o pravidelné vyučování, ale o aktivity, které mají za úkol organizačně ukončit školní rok, pomoci doladit v případě nutnosti dálkovou výuku formou konzultace a umožnit žákům sociální kontakt ve třídním kolektivu.

Hlavním směrem vzdělávání žáků zůstává i nadále výuka na dálku.

Konkrétní informace o chystaných konzultacích a třídnických hodinách předají, po konzultaci s vedením školy, vyučující přímo žákům, kterých se to bude týkat.

Stejně tak průběh ukončení školního roku a předání vysvědčení bude ještě upřesněn.

Doufám, že se nám tento, ne zrovna jednoduchý školní rok, podaří úspěšně dovést ke zdárnému konci.

Pokud nastanou změny, způsobené legislativními úpravami, budeme o nich neprodleně informovat.

Mgr. Ing. Luboš Zajíc, ředitel školy


Příloha

Vytvořeno: 5. 6. 2020
Poslední aktualizace: 5. 6. 2020 10:37
Autor: Mgr.Ing. Luboš Zajíc