Navigace

Obsah

                                Základní informace

 

    Školní rok 2020 /2021 

    Počet žáků:         ŠD       160           z  1. až  4. ročníků

                                 ŠK                     - zájmové kroužky

                                                          

    Rozpis oddělení :        

 budova školní družiny:       I. oddělení  1.C,B       vychovatelka  P.Jančáková DiS.

                                            II. oddělení  1.A,B     vedoucí  vychovatelka 

                                                                               Bc. H.Vinohradníková      

                                          III.oddělení  3.A            vychovatelka H.Ryglová                              

 hlavní budova školy :         IV. oddělení 2.A,B        vychovatelka  J.Kratochvílová

                                            V. oddělení  3.B,C        vychovatelka  L.Milbachová

                                            VI. oddělení 4.A,B,C    vychovatelky  J.Doušová                                                                  VII. oddělení 2.C          vychovatelka  D. Kosová

                                             

 

         V současné době máme ještě volnou kapacitu a můžeme příjmout další žáky.

 

družina

 

Otázky... ...a odpovědi
Kde nás najdete? I.patro přístavby školy - modrá budova - /nad jídelnou/
  učebna č.6 v přízemí staré školy
  učebna č.7 v přízemí staré školy
  učebna č.2 v přízemí staré školy
Kdy jsme v provozu?

ŠD po dobu školního vyučování:         6:00  -   7:30  
                                                          11 :20  - 16:25

ŠK po dobu školního vyučování:        13:00 - 16:25  

                           dle rozpisu zájmových kroužků

prázdninový provoz :    na žádost rodičů (nejméně 8 žáků)

       Školní budovy   se uzamykají v 16:30

Kolik zaplatíte?

měsíční poplatek za:

  • školní družinu         150 Kč    
  • školní klub              100 Kč 
  • kroužky                    50 až 200 Kč /dle náročnosti/

       poplatek za čip      100 Kč              /nevratný/

Jak se k nám dovoláte? 

telefonem:

  • budova ŠD :      +420 720 299 355

       6:00-  7:20          11:10    -   16:25

.      vychovatelkám /rozpis u jednotl. oddělení/

       

nebo   
  • škola kancelář:  +420 321 785 267 

        7:00 - 15:00

                               Způsob vyzvedávání žáků:

a/ pomocí čipů             po vyučování  a  dále v uvedený čas  

                                     11:50 - 13:15                               14:30 - 16:25   

b/ písemnou žádankou 

 

                                Způsob úhrady 

  Platba za školní družinu bude hrazena z účtu  školní online pokladny (ŠOP) Vašeho dítěte. Je tedy nutné mít dostatečný zůstatek ŠOP na pokrytí všech nákladů (pracovní sešity, družina, výlety, apod.)

Placení školní družiny probíhá ve dvou časových etapách:

  1. Platba na I.pololetí 9-12/2020 ve výši  600 Kč /bude upraveno dle skutečnosti/                                                                                  termín úhrady do  30.12 .2020
  2. Platba za II.pololetí 1-6/2021  ve výši 900 Kč, termín úhrady do  31.1.2021

Číslo účtu ŠOP: 2501057418/2010

Specifický symbol (SS):49862456

Variabilní symbol (VS): zpravidla telef. číslo uvedené při registraci

V případě včasného neuhrazení školného může být žák ze školní družiny vyloučen.

Kontaktní osoba pro případné dotazy - Jana Proroková, tel 321785267

 

           Příloha: 

Přihláška do školní družiny ke stažení zde:   PŘIHLÁŠKA DO šd.ods (9.07 kB)