Navigace

Obsah

        Školní družina je nedílnou součástí školy.Je určena především  pro žáky                        1.stupně naší školy ,kteří jsou přihlášeni k pravidelné denní docházce                                a využívají   ji před zahájením a po ukončení vyučování.

         Zájmové vzdělávání se uskutečňuje pravidelnou zájmovou,výchovnou,rekreační                nebo  vzdělávací činností včetně možnosti přípravy na vyučování .Dále jsou                      otevřeny  kluby bez hrazení poplatku: 

                                                                       Čtenářský klub                                                                                                                      Badatelský klub
                                                                       Kluby   jazyků

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

                                                 družina

                                             

   

 

  

   

 Nabídka zájmových kroužků při školním klubu na šk. rok 2020/2021

  

Otvíráme:

Čtenářský klub pro 2. ročník                schůzky : pondělí          13:30 - 14:30
Keramika  pro 2.,3. a 4. ročník              schůzky : úterý,čtvrtek  13:30 - 14:30                                                                                                                
Geocaching  pro 2.,3. a 4. ročník                           
ve 2. pololetí šk. roku

Fotografický kroužek pro 3. ročník                        ve 2. pololetí šk. roku       

                    

Dívčí klub   pro 4.,5. a 6.ročník            schůzky : středa         13:30 - 15:00     

 Kurz vaření