Navigace

Obsah

        Školní družina je nedílnou součástí školy.Je určena především  pro žáky   1.stupně naší školy ,kteří jsou přihlášeni k pravidelné denní docházce a využívají   ji před zahájením a po ukončení vyučování.

     Zájmové vzdělávání uskutečňuje pravidelnou zájmovou,výchovnou,rekreační nebo     vzdělávací činností včetně možnosti přípravy na vyučování . 

 

                                             družina

   

 

  V letošním školním roce otvíráme 7 oddělení.Bohužel pro nedostatek kluboven      musíme používat učebny č. 2,6,7 v přízemí hlavní budovy školy.

   

         Nabídka zájmových kroužků při školním klubu na šk. rok 2019/2020


Keramika                        vedoucí: Mgr.M. Krejčí            schůzky   úterý   13:30 - 14:30
                                                                                                                     
Keramika                        vedoucí: Mgr. M.Šolarová     schůzky   středa   13:30 - 14:30

                                                                                                                                            
Geocaching                  
 vedoucí:  V. Růžičková         schůzky   pátek   13:15 - 14:30

Basketbal                      vedoucí :    Katrnošková      schůzky   čtvrtek   15:00 - 16:00

Robotika                         vedoucí :  Ing. Šmejkal

Anglická konverzace     vedoucí : Mgr. B. Kozáková  schůzky: pondělí  11:30 - 13:15
Anglická konverzace     vedoucí : Mgr.   Bartakova    schůzky: středa    11:30 - 13:15
                                                                                                                                      

   Připravujeme:

      Kurz vaření    

      Zpívání u klavíru

      Aerobik- pódiové skladby