Obsah

                              Školní rok 2020 - 2021         náš koutek     ilustrační foto

          V letošním školním roce tato klubovnička  přivítala žáčky 3.A.

        Pro informaci všem dodáváme,že na každý den,týden ,měsíc máme připravený odpolední program.Kdy se společně bavíme a můžete nás  tedy zahlédnout  na tématických vycházkách,při volných hrách či sportovních soutěžích v parku,zahrádce či školním dvoře. V klubovničce zase malovat, něco zajímavého tvořit .Sledovat film,poslouchat hudbu ,pohádky či různá vyprávění, hrát loutkové divadlo .Nebudeme zde jmenovat,co nás během roku čeká.Budeme Vás rádi prostřednictvím těchto stránek informovat.  

     Pro letošní rok jsme zvolili projekt  : Cesta kolem světa

                    klubovnička                       

                                             

    

Tématický plán práce III. oddělení ŠD na období 2020/2021

 

       CELOROČNĚ

 • plnění tematického celoročního projektu     Cesta kolem světa
 • tématické vycházky do přírody, turistika, výlety
 •  seznamování se základy 1.pomoci

               -       sebeobslužná činnost– oblékání ,stolování, hygiena, udržování pořádku...

              -       ochrana životního prostředí

              -       rozvíjení kamarádských vztahů, pomoc při práci

               -      naplnění volného času:

                      tvořivé práce se stavebnicí, s přírodním materiálem,.. 

                       kresba, malba – různé techniky a materiály

                      zpívání známých i nových písní, hry s říkadly, tanečky, pranostiky ,aerobní                         cvičení

                      četba knih – na pokračování při odpočinkových činnostech,   

                      práce s časopisem , videotechnikou ,počítačem,…

                      hry k procvičování učiva-komunikační hry, hry na rozvoj fantazie a       

                      představivosti

                      pohybové hry, sportovní hry a jejich pravidla, význam a využití     

                       zdravotního cvičení a relaxace

                      soutěže  - výtvarné, sportovní,….

                      výukové a zábavné programy na DVD, televizní programy 

 

PODZIM : (září, říjen, listopad )

 

                     - projekt : Cesta kolem světa - Amerika

 •  seznámení s řádem ŠD, poučení o bezpečnosti
 • seznamovací a kontaktní hry
 • tématické vycházky po okolí
 • rekreační činnosti, pohybové a sportovní hry
 • výtvarné a pracovní činnosti 
 • pobyt v přírodě
 • významné dny
 • volné a společné hry dětí

 

Rozhovory ,motivace, vycházky

- podzimní počasí – znaky podzimu ,otužování, jak předcházet   nemocem

-  stromy – barvy podzimu, jedovaté plody okrasných dřevin, čekání na zimu,     

   odlétající  ptáci

- podzimní aktivity  – létající drak, výrobky z přírodnin,  

- ekologie – poznávání   a ochrana přírody, nebezpečí v přírodě,..

- zahrádka - ovoce, zelenina, květiny – zdroj zdravé výživy -  vitamíny,  …

- významné dny /sv. Václav ,Světový den zvířat,.../

 

ZIMA: (prosinec, leden, únor )

 

- projekt : Cesta kolem světa – Amerika

- výroba výrobků na vánoční trhy

- vánoční tradice a zvyky

- výzdoba ŠD

- zimní sporty, hry na sněhu, olympiáda

- pracovní a výtvarné činnosti se zimní tématikou

- tématické vycházky zimní krajinou

- zvířátka v zimě

-  vánoční besídky, masopustní zvyky

- volné a společné hry dětí

Rozhovory ,motivace, vycházky

- znaky zimy –meteorologie,přírodní jevy, ochrana zdraví - prevence

- hry v zimě – sáňkování, lyžování, bruslení ,

-    aktivity volného času – společenské hry, knihy, individuální rozhovory,  dramatizace

- ekologie – ochrana přírody, ptactva, zvěře,

 - vánoční strom pro  zvířátka

 

JARO : (březen, duben, květen )

- projekt : Cesta kolem světa –   Austrálie

- velikonoční tradice a zvyky, obyčeje

- sportovní hry a soutěže

- tématické vycházky

- jarní příroda

- výtvarné a pracovní činnosti s jarní tématikou

- DEN ZEMĚ

- čarodějnice

- kresba na chodník

 

Rozhovory ,motivace, vycházky

- přichází  jaro – změny v přírodě , zvířata a jejich mláďata

- jarní hry  –turistika za poznáním,   hry na   louce, na hřišti, 

  kolo –    bezpečnost silničního provozu,

- ekologie – otvírání studánek, koloběh vody ,jarní úklid, péče o zahradu, o les, park 

-  ochrana zdraví

- svět práce – řemeslníci, profese mých rodičů

 

LÉTO : ( červen )

- projekt : Cesta kolem světa – Afrika

 

 • oslava MDD
 • volné a společné hry dětí
 • pobyt v přírodě
 • tématické vycházky

Rozhovory ,motivace, vycházky

- změny v přírodě  –   bezpečnost  a ochrana zdraví

  -živá příroda- pojem fauna a flóra .

- encyklopedie zvířat ,druhy a odlišnosti – ptáci, savci, plazi, ryby, obojživelníci , 

- bezpečnost  a ochrana zdraví -  koupání, opalování, přírodní úkazy,silniční provoz, rozdělávání ohňů

 

   Využití významných dnů– průběžně během roku

 

 

V Pečkách 5.9.2020