Obsah

                              Školní rok 2020 - 2021         náš koutek     ilustrační foto

          V letošním školním roce tato klubovnička  přivítala žáčky 3.A.

        Pro informaci všem dodáváme,že na každý den,týden ,měsíc máme připravený odpolední program.Kdy se společně bavíme a můžete nás  tedy zahlédnout  na tématických vycházkách,při volných hrách či sportovních soutěžích v parku,zahrádce či školním dvoře. V klubovničce zase malovat, něco zajímavého tvořit .Sledovat film,poslouchat hudbu ,pohádky či různá vyprávění, hrát loutkové divadlo .Nebudeme zde jmenovat,co nás během roku čeká.Budeme Vás rádi prostřednictvím těchto stránek informovat.  

     Pro letošní rok jsme zvolili projekt  : Cesta kolem světa

                    klubovnička                       

                                             

    

Tématický plán práce III. oddělení ŠD na období 2020/2021

 

       CELOROČNĚ

 • plnění tematického celoročního projektu     Cesta kolem světa
 • tématické vycházky do přírody, turistika, výlety
 •  seznamování se základy 1.pomoci

               -       sebeobslužná činnost– oblékání ,stolování, hygiena, udržování pořádku...

              -       ochrana životního prostředí

              -       rozvíjení kamarádských vztahů, pomoc při práci

               -      naplnění volného času:

                      tvořivé práce se stavebnicí, s přírodním materiálem,.. 

                       kresba, malba – různé techniky a materiály

                      zpívání známých i nových písní, hry s říkadly, tanečky, pranostiky ,aerobní                         cvičení

                      četba knih – na pokračování při odpočinkových činnostech,   

                      práce s časopisem , videotechnikou ,počítačem,…

                      hry k procvičování učiva-komunikační hry, hry na rozvoj fantazie a       

                      představivosti

                      pohybové hry, sportovní hry a jejich pravidla, význam a využití     

                       zdravotního cvičení a relaxace

                      soutěže  - výtvarné, sportovní,….

                      výukové a zábavné programy na DVD, televizní programy 

 

PODZIM : (září, říjen, listopad )

 

                     - projekt : Cesta kolem světa - Evropa

 • seznámení se s novými dětmi, orientace ve škole a ve ŠD, vytvoření  dětských kolektivů
 •  ( spolupráce mladších a starších dětí ), seznámení s řádem ŠD, poučení o bezpečnosti
 • seznamovací a kontaktní hry
 • tématické vycházky po okolí
 • rekreační činnosti, pohybové a sportovní hry
 • výtvarné a pracovní činnosti
 • barvy podzimu, sběr přírodnin
 • pobyt v přírodě
 • významné dny
 • volné a společné hry dětí

 

Rozhovory, motivace

- podzimní počasí – podzimní nálady, jak se oblékat, otužování, jak předcházet   nemocem,   jaké volnočasové aktivity realizovat

-  stromy – barvy podzimu, padá listí, plody podzimu, nebezpečí    požití  jedovatých plodů okrasných dřevin, jak se příroda připravuje na zimu,     odlétající  ptáci

- podzimní aktivity  – létající drak, zvířátka a náhrdelníky z přírodnin,    podzimní víla - otisky listů, koláže,……

- ekologie – poznávání   a ochrana přírody, nebezpečí v přírodě,..

- zahrádka - ovoce, zelenina, květiny – zdroj zdravé výživy -  vitamíny,  …

 

ZIMA: (prosinec, leden, únor )

 

- projekt : Cesta kolem světa – Asie, Antarktida

- výroba výrobků na vánoční trhy

- vánoční tradice a zvyky

- výzdoba ŠD

- zimní sporty, hry na sněhu, olympiáda

- pracovní a výtvarné činnosti se zimní tématikou

- tématické vycházky zimní krajinou

- zvířátka v zimě

- karneval ve ŠD, vánoční besídky, masopustní zvyky

- volné a společné hry dětí

 

Rozhovory, motivace

- znaky zimy – jak vzniká led a sníh, jak se mění počasí, teplota, jak se oblékat,  možnosti úrazů – prevence

- hry v zimě – sáňkování, lyžování, bruslení ,

-    aktivity volného času – společenské hry, knihy, individuální rozhovory,      dramatizace

- ekologie – ochrana přírody, krmení ptactva, zvěře, zdobení stromku pro    zvířátka

 

JARO : (březen, duben, květen )

- projekt : Cesta kolem světa –  Amerika, Austrálie

- velikonoční tradice a zvyky, obyčeje

- sportovní hry a soutěže

- tématické vycházky

- jarní příroda

- výtvarné a pracovní činnosti s jarní tématikou

- DEN ZEMĚ

- čarodějnice

- kresba na chodník

 

Rozhovory, motivace

- přichází  jaro – co se změnilo venku, vliv  sluníčka

- jarní hry  –turistika za poznáním, znám své město, své nejbližší okolí,   hry na   louce, na hřišti,  kolo –  

  bezpečnost silničního provozu,

- ekologie – otvírání studánek, jarní úklid, péče o zahradu, o les, park – jak se  pohybujeme v přírodě

- koloběh vody v přírodě, zvířata a jejich mláďata, jak se oblékat, jak se mění  šatník s ročním obdobím,

- svět práce – řemeslníci, profese mých rodičů

 

LÉTO : ( červen )

- projekt : Cesta kolem světa – Afrika

 

 • oslava MDD
 • volné a společné hry dětí
 • pobyt v přírodě
 • tématické vycházky

Rozhovory ,motivace, vycházky

- změny v přírodě  – prázdniny, dovolená,  moře, výlety s rodinou, kamarády –    bezpečnost o své zdraví

  -živá příroda- pojem fauna a flóra – znát nejběžnější rostliny na louce a   v zahrádce ,.

- druhy zvířat a odlišnosti – ptáci, savci, plazi, ryby, obojživelníci , co je doupě,   pelech, hnízdo

- encyklopedie zvířat -  zajímavosti ze světa zvířat, ptactvo kolem nás, zvířata  v ročních obdobích

- bezpečnost při koupání, opalování, při bouřce, sběru lesních plodin, při jízdě  na kole, rozdělávání ohňů

 

   Využití významných dnů– průběžně během roku

 

 

V Pečkách 5.9.2020