Obsah

    

  Kde najdete naše oddělení? - ve staré budově ZŠ , klubovna č.7

  Jak vyzvednete svého potomka ? - pomocí čipu k vyzvednutí dítěte nebo domácím                                                                  telefonem u průchodu do nové budovy ZŠ

  Do kolika si můžete vyzvednout dítě ? - do 13:15 hod .                                                       

   Potom začíná zájmový blok .

   Letos se chystáme ,,Cestovat Evropou ,, , takže většina činností bude směřovat k 

   tomuto tématu . V období špatného počasí přizpůsobíme práci v klubovně - VV,HV, 

   pracovní a technické činnosti , vědomostní činnosti . V druhém případě chodíme ven , 

   věnujeme se sportu , přírodě , poznávání okolí školy a města. V odpočinkových  

   činnostech  pracujeme s knihou , stavebnicemi . PC - programy , posloucháme 

   písničky , kreslíme , lepíme , vystřihujeme.......

 

 

                                   Roční plán práce

               

                          ,, Cestujeme Evropou ,,

  Podzim 

Září , říjen , listopad - ,, Podzim  v Evropě,

 • Práce s přírodním materiálem
 • Draci v různých podobách
 • Vycházky do přírody
 • Hry v přírodě
 • Pravidla života ve skupině
 • Písničky , básničky k danému tématu – VV, HV
 • Oblékání na podzim - evropská móda
 • Malování , vystřihování , lepení
 • Pracovní listy , práce s mapou Evropy 

    Zima

Prosinec –,, Vánoce ,,

 • Vánoční výzdoba třídy , chodby
 • Přáníčka , drobné dárky
 • Výroba řetězů , ozdob , svícnů
 • Vánoční zpívání , povídání o Vánocích v evropských zemích

Leden , únor - ,, Zimní královna ,,

 • Cestujeme po světě –  Sever  Evropy
 • Zimní sporty venku a na papíře
 • Práce s odpadovým materiálem
 • Lednové a únorové pranostiky – pracovní listy

   Jaro

Březen , duben , květen  

 • Jarní příroda – malování
 • Měsíc knihy
 • Vycházky do přírody a do okolí školy
 • Sportovní činnosti
 • Svátky jara – Velikonoce
 • Měsíc bezpečnosti
 • Čarodějnice
 • Básničky , písničky  k danému měsíci

   Léto

Červen 

 • Zhodnocení činnosti za celý rok
 • Oslava Dne dětí
 • Společné rozloučení se školním rokem