Obsah

ŠKOLNÍ ROK - 2020/2021

LETOŠNÍ TÉMATICKÝ PLÁN - CESTA KOLEM SVĚTA

Budeme poznávat světadíly. Jaká známá i neznámá zvířata zde žijí. Seznámíme se s tradičními jídly, které se v cizích zemích vaří. Některé si dokonce zkusíme sami uvařit ve školní kuchyňce. Dále se seznámíme se zvyky a tradicemi, a následně porovnáme se zvyky v naší zemi. Čeká nás mnoho příjemné a naučné práce. Moc se na vše těšíme. :-)

 

ŠKOLNÍ ROK - 2019/2020

4.11.2019 Soutěže
Využili jsme ještě pár dní krásného počasí a na dvoře školy si zasoutěžili. 
I když družstvo lvů na plné čáře vítězí, tygři se nenechali a posledního úkolu 
se zhostili statečně a získali alespoň jeden bod.
venkovní soutěževenkovní soutěže

11.11.2019  Pečení sušenek
Dnes jsme se rozhodli opět navštívit naši krásnou, novou kuchyňku. V plánu bylo pečení ovesných sušenek a sušenek bezlepkových. Děti se seznámili s pojmem lepek a celiakie. Rozdělili jsme se do dvou skupin, kdy první skupina pracovala na bezlepkových sušenkách a druhá skupina na ovesných sušenkách se špaldovou moukou.
Po prvotních nesnázích, kdy nám došla ve váze baterie a učili jsme se loupat jablka nožem, jsme úspěšně upekli obě varianty sušenek. I přes připomínky některých žáků, že kokos nejím a bezlepkovou mouku taky ne, se nakonec všichni shodli, že bezlepkové sušenky s kokosem byly „nejlepšííí“. Připravili jsme také ochutnávku našim třídním učitelkám.
pečení sušenek

12.11.2019 Architekti
Venku už začíná být sychravé počasí a tak častěji musíme zůstávat ve třídě. Dnes jsme si zahráli na architekty a museli jsme všichni spolupracovat dohromady. Ze všech Seva kostiček, které jsme měli k dispozici, jsme se snažili postavit největší dům. Dokonce se nám do něj i někteří spolužáci vešli. Naše úsilí se podařilo a postavili jsme krásný panelový dům i s malými balkóny.
architektiarchitekti

15.11.2019 Retro den
I na odpolední družinu jsme pro děti připravily retro aktivitu. Seznámily jsme je s prvomájovým průvodem a poté jsme si společně vyrobili prvomájová mávátka. Všichni jsme prošli celou školou v průvodu "Ať žije retro den".

retro den

18.-22.11.2019 Příprava na advent
Zapojili jsme se přípravy adventu a vyrábíme vánoční přání k prodeji ve školním stánku. Nejvíce se nám líbí technika obtisků pomocí šablon. Když jsme vyrobili pár přáníček, každý si mohl vyrobit svůj vlastní obrázek obtisku domů. Některé výrobky byly opravdu moc povedené. Zároveň jsme napekli vánoční perníčky pro prodej na adventu. Ve čtvrtek jsme je ozdobili a také ochutnali. Byly ňam, ňam....

adventní přípravy

 

1.12.2019 Adventní kalendář
Začíná advent a děti v družině čekalo překvapení. V pátek vyráběly kapsičky do adventního kalendáře. A v pondělí na ně ve třídě čekal adventní stromek plný dobrot a úkolů. Děti si vylosovaly čísla a každý den si vylosovaný otevře malou dobrotu a úkol pro všechny, jako např. zahrát divadlo, zatančit, vymyslet hádanku......
advení kalendářadventní kalendář

 

3.12.2019 Zdobení stromečku
Jelikož jsou děti v moc šikovné, nebylo pro nás velkým zápasem vyrobit ozdobičky a řetěz na naši krásnou vánoční borovičku, která stojí v chodbě hlavního vchodu. Stromek krásně svítí a doplňují ho výrobky různých tříd a družiny.

 

5.12.2019 Mikulášská
Na Mikuláše jsme si zahráli čertovské hry. Každý si pojmenoval a namaloval svou bramboru, tzv. kamaráda, se kterým plnil všechny soutěže. Házeli jsme bramborou do hrnce, hráli jsme bramborovou čáru, hod bramborou do dálky. Dále jsme malovali křídou na zem andělské a pekelné bytosti. Třešničkou na dortu byla čertovská honička, při které se čertíci snažili sebrat ocas jinému čertíkovi. Odměnou nám bylo padání stříbrňáků z nebe.   

 

bramborová     bramborová

 

12.12.2019 Sněhová koulovačka

Sněhová koulovačkaSněhová koulovačka

20.12.2019 Vánoční besídka
Nejen vánoční besídka ve třídách, ale i v družině. Vyrobili jsme si vánoční jablko a uvařili čaj. Bylo to příjemné odpoledne při pouštění písniček.
vánoční besídkavánoční besídka

 

6.1.2020 Hraní her
Jelikož v pondělí jezdí třeťáci na plavání, dle únavy plánujeme pondělní aktivity. Zůstali jsme proto ve třídě a zahráli si společně různé hry. Nejoblíbenější hrou se stala Hádej, kdo jsem. Užili jsme si u ní spousty legrace. 

Hádej, kdo jsem

Po stopách dětských hřišť
Za první pololetí jsme úspěšně navštívili všechna dětská hřiště v Pečkách. Největší oblibou zatím zůstává hřiště na sokolišti a v ulici Lobňanská. Ale vzrůstá nám obliba hřiště na sídlišti a nesmíme opomenout i hřiště v parku. Vyřádíme se všude. :-)

Po stopách dětských hřišťPo stopách dětských hřišť

14.1.2020 Krabičkové příšerky
Nejen venkovní akce, ale i tvoření hýbe naší družinou. Tentokrát jsme z krabiček vyráběli příšerky. Každá byla originál a svědčí o šikovnosti našich dětí.

krabičkové příšerky

17.1.2020 Bambulo-mánie
Vzpomněly jsme si na svá dětská léta, kdy jsme vyráběly z vlny bambule. Většinu dětí to moc bavilo.

bambulo-mánie

20.1. a 27.1.2020 Projekt sopka
Rozhodli jsme se, že ukážeme mladším spolužákům v družině, jak si vyrobit model sopky a jak vlastně taková sopka funguje. Rozdělili jsme se do tří skupin a každá skupinka předvedla jednomu oddělní svou sopku a připravili si k tomu obrázkové povídání. Sopky měly u malých dětí velký úspěch. Závěrem jsmem nechali sopky vybuchnout.

sopky

6.2.2020 Výroba krmítek pro ptáky
I když není sníh, je potřeba přilepšit v zimě ptáčkům. Využili jsme opět školní kuchyňky, rozpustili lůj, přidali spoustu dobrých semínek a naplnili šišky. Venku před školou jsme potom krmítka rozvěsili. Dobrou chuť ptáčkové. :-)

výroba krmítekvýroba krmítek

14.2.2020 Valentýnské pečení
Nejen výroba třídního srdce zaměstnala naši družinu, ale i výroba valentýnských muffinek. Byly nejen dobré, ale i krásné.

valentýnvalentýn

21.2.2020 Výlet za nutriemi
nutrie nutrie

3.3.2020 Hráčské doupě
Venku nám nepřeje počasí a máme chuť lenošit. Někteří si postavili bunkr, jiní se věnují hraní her. I paní vychovatelka si s námi zahrála. Zvládla dostihy a sázky, prší a voltíka. :-)
hráčské doupěhráčské doupě

 

Zprávy

Olympiáda ve školní družince

Dětská zimní olympiáda celý text

náš tip | 14. 2. 2018 | Autor: Vlasta Růžičková
Vánoční vystoupení 1

Vánoční vystoupení

Vánoční posezení celý text

náš tip | 12. 12. 2017 | Autor: Vlasta Růžičková
advent

Adventní čas

Adventní posezení celý text

náš tip | 11. 12. 2017 | Autor: Vlasta Růžičková