Obsah

     

                            Školní rok 2017 - 2018

 hry       

     V letošním školním roce zůstává 3.C a část 3.A v učebně č. 2 .Tu naleznete v přízemí hlavní budovy školy.

   Jsme  skupinka kamarádů,která se  snaži vytvořit dobrý tým.Navzájem si pomáháme.Pro větší pobavení spolupracujeme se třetím oddělením,což jsou prvňáčkové,druháčkové a žáci školního klubu. 

         hry v parku