Navigace

Obsah

 

    Školní klub je určen především pro mimoškolní činnost žáků 2. stupně ZŠ. Žáci zde mají možnost aktivního využití svého volného času.

    K tomu slouží především jednotlivé zájmové kroužky,ale  celá řada dalších volnočasových aktivit.

  Jsou to například:

  • společná zábavná odpoledne      
  • různorodé soutěže                        
  • výlety a exkurze na zajímavá místa  
  • přednášky                                
  • návštěvy výstav, divadel, kina, muzeí
  • zájmové kroužky
  • veřejná vystoupení

 

     V současné době neotvíráme oddělení školního klubu.Pracujeme formou zájmových      kroužků.

 

    

                  Nabídka zájmových kroužku  šk. klubu

                      

 

pátek              Geocaching                                                       13:15   - 14:30 
                                          vedoucí kroužku : V. Růžičková 

 

úterý             Robotika                                                              čas upřesníme

                                           vedoucí kroužku: Mgr. Zedník       

 

úterý,středa    Keramika                                                            13:15 - 14:30