Navigace

Obsah

 

    Školní klub je určen především pro mimoškolní činnost žáků 2. stupně ZŠ. Žáci zde mají možnost aktivního využití svého volného času.

    K tomu slouží především jednotlivé zájmové kroužky,ale  celá řada dalších volnočasových aktivit.

  Jsou to například:

  • společná zábavná odpoledne      
  • různorodé soutěže                        
  • výlety a exkurze na zajímavá místa  
  • přednášky                                
  • návštěvy výstav, divadel, kina, muzeí
  • zájmové kroužky
  • veřejná vystoupení

 

     V současné době nemá školní klub vlastní klubovnu .Pro zájmovou činnost využívá  učebnu  č. 2 a dále volných prostor  školy,družiny. Zapojuje se do  činností jednotlivých skupin a připravuje zábavné programy pro mladší kamarády.

 

    

                  Nabídka zájmových kroužku  šk. klubu

                      

 

čtvrtek             Geocaching                                                          15:00 - 16:00 
                                          vedoucí kroužku : V. Růžičková 

čtvrtek             Fotografický kroužek                                           15:00 - 16:00                                                           vedoucí kroužku : V. Růžičková 

úterý             Keramika                                                                13:30 - 14:30
                                           vedoucí kroužku: Mgr. M.Krejčí,                                 

 Připravujeme     zájmový kroužek      Jóga 

 Termín a čas upřesníme.

             Přihláška do zájmového kroužku.............................................................

  Jméno,příjmení.................................................................třída..............

  Datum......................                                                  podpis..................

    Přihlášky odevzdejte vychovatelkám ve šk. družině