Navigace

Obsah

logo Erasmus+

Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie.

Za obsah sdělení odpovídá výlučně autor. Sdělení nereprezentuje názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jeho obsahem.

ZŠ Pečky, okres Kolín realizuje Erasmus +

Naše škola se již řadu let účastní mnoha národních i mezinárodních projektů (za mnohé např. projekt EU peníze školám či opakovaná účast v projektech Comenius).

V návaznosti na Evropský plán rozvoje naší školy jsme podali žádost o grant v oblasti vzdělávání pedagogických pracovníků Erasmus+ . Grant nám byl schválen a projekt byl realizován v období 1. 9. 2016 – 31. 8. 2018.

Erasmus + je programem EU v oblasti vzdělávání, odborné přípravy, mládeže a sportu na období 2014–2020. Cílem tohoto programu je významným způsobem pomoci reagovat na socioekonomické změny, tedy klíčové výzvy, kterým bude Evropa čelit na konci tohoto desetiletí. Těmi jsou růst, zaměstnanost, sociální rovnost a inkluze.

Účast na projektu Erasmus+ pro nás představovala možnost vzdělávání v mezinárodním měřítku, abychom mohli dosahovat inovací v ŠVP v oblasti výuky cizích jazyků, abychom mohli efektivně spolupracovat s evropskými školami a zvýšit šanci našich absolventů na uplatnění se na trhu práce.

Mgr. Štěpánka Vlasáková – koordinátorka projektu