Navigace

Obsah

 

Ovoce do škol pokračuje
 
             Naše škola je dlouhodobě zapojena do projektu Ovoce do škol. Základním cílem celého projektu „Ovoce a zelenina do škol“ je přispět k trvalému zvýšení spotřeby ovoce a zeleniny, vytvořit správné stravovací návyky ve výživě dětí a tím zároveň bojovat proti dětské obezitě.
 
             Od letošního školního roku má každý žák školy nárok na ovoce či zeleninu 2x měsíčně.
         

 

 

 
         003                     
 
 

  
           
  

                              

 
 

 

 

 

 

 

 ovoce do škol

Projekt Ovoce do škol

Naše škola  se od počátku března 2010 zapojila do nového programu Evropské unie a České republiky „Ovoce do škol“.  Na čerstvé ovoce a zeleninu mají nárok zcela zdarma všichni žáci 1. až 5. ročníků.
Cílem projektu je zvýšit u dětí oblibu ovoce a zeleniny, přispět ke změně jejich stravovacích návyků, tím bojovat proti dětské obezitě, a tak zlepšit zdravotní stav mladé populace. Druhotným efektem by mělo být celkové zvýšení spotřeby ovoce a zeleniny.
Podpora z prostředků EU (73 %) a ČR (27 %) je poskytována na čerstvé ovoce a zeleninu,  dále na balené, popřípadě různě upravené ovoce a zeleninu a na  balené ovocné a zeleninové šťávy (jejich podíl může činit nejvýše 25 % celkového počtu dodaných produktů). Balené ovoce a zelenina, stejně jako šťávy, nesmí obsahovat přidaný cukr, sůl, tuky, sladidla a konzervanty.
Rozhodnutím Státního zemědělského intervenčního fondu ( SZIF), ze dne 29.1.2010, byla schválena pro dodávání způsobilých produktů v rámci projektu „Ovoce do škol“. Laktea, o.p.s.,. Její snahou je, aby výběr ovoce a zeleniny byl co nejpestřejší, přičemž budou upřednostňovány produkty našeho klimatického pásma, nejlépe místní produkce.
Do současné doby byla dodána jablka různých druhů, pomeranče a jablečná šťáva a to vždy jedna akce každý týden-. Dodávky ovoce se setkaly se zájmem dětí.
 Prezentace žákovských prací