Navigace

Obsah

 Projekt česko-indické spolupráce škol La Ngonpo

logo

    Naše škola se od září 2012 zapojila do mezinárodního projektu La Ngonpo 


       La-ngonpo znamená v ladačtině Modrý průsmyk, tedy místo setkávání lidí v horách.

    Ve školním roce 2012/2013 byla skupina čtrnácti žáků devátých ročníků ZŠ Pečky zapojena v předmětu anglická konverzace do projektu Multikulturního centra Praha. Partnerskou školou byla pro nás Ladakh Public School na severu Indie. České i ladacké děti  zpracovávly stejná témata a výstupy z hodin nahrávaly na webové stránky www.la-ngonpo.org.

    Našim cílem v obou zemích bylo vychovat tolerantní mladé lidi, kteří respektují jiné, znají vlastní kulturu a umí využít internet jako nástroj smysluplné a etické komunikace v angličtině.

     Obecná témata vedou k zamyšlení nad tím, co lidi spojuje i rozděluje, jaké jsou příčiny a dopady migrace. Práce na projektu končily výstavou vytvořeného, která mapovala společnou cestu za poznáním sebe sama i druhých.

   

                                   Mgr. Věra Křížová, koordinátor projektu

 

Více o projektu se dozvíte zde