Navigace

Obsah

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OPVV) Výzva č. 63

Od 1. 9. 2019 naše škola čerpá další finanční prostředky z Evropských strukturálních fondů v rámci OP VVV prostřednictvím výzvy 02_18_063 Šablony II - mimo hlavní město Praha.

Název projektu: Škola hrou II ZŠ Pečky, okres Kolín  
Registrační čísloprojektu: CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_063/0014134

Cílem projektu je podpořit osobnostně profesní rozvoj pedagogů prostřednictvím dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, vzájemného setkávání a sdílení zkušeností pedagogů a pomoci škole při společném vzdělávání žáků, a to personálním posílením o školního psychologa, sociálního pedagoga a školní asistenty.

V rámci projektu jsou tyto aktivity:

Základní škola:

Školní asistent - personální podpora ZŠ
Školní psycholog - personální podpora ZŠ
Sociální pedagog - personální podpora ZŠ
Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ - DVPP v rozsahu 8 hodin - čtenářská gramotnost
Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ - DVPP v rozsahu 8 hodin - matematická gramotnost
Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ - DVPP v rozsahu 8 hodin - cizí jazyky
Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ - DVPP v rozsahu 8 hodin - osobnostně sociální rozvoj
Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ - DVPP v rozsahu 8 hodin - inkluze
Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ - DVPP v rozsahu 8 hodin - kariérové vzdělávání Vzdělávání pedagogického sboru ZŠ zaměřené na inkluzi - vzdělávací akce v rozsahu 8 hodin
Vzájemná spolupráce pedagogů ZŠ - polytechnické vzdělávání
Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol/školských zařízení prostřednictvím vzájemných návštěv
Profesní rozvoj pedagogů ZŠ prostřednictvím supervize/mentoringu/koučinku
Klub pro žáky ZŠ - klub občanského vzdělávání a demokratického myšlení
Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem
Projektový den ve škole
Projektový den mimo školu
Odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči  žáků ZŠ

Školní družina:

Školní asistent - personální podpora ŠD/ŠK
Vzdělávání pedagogických pracovníků ŠD/ŠK - DVPP v rozsahu 8 hodin - osobnostně sociální rozvoj
Vzdělávání pedagogických pracovníků ŠD/ŠK - DVPP v rozsahu 8 hodin - polytechnické vzdělávání
Vzdělávání pedagogických pracovníků ŠD/ŠK - DVPP v rozsahu 8 hodin - inkluze
Nové metody ve vzdělávání v ŠD/ŠK - projektová výuka
Klub pro účastníky ŠD/ŠK - klub komunikace v cizím jazyce Klub pro účastníky ŠD/ŠK - badatelský klub

Školní klub:

Projektový den v ŠD/ŠK

Vzdělávání pedagogických pracovníků ŠD/ŠK - DVPP v rozsahu 8 hodin - polytechnické vzdělávání
Zapojení odborníka z praxe do vzdělávání v ŠD/ŠK
Klub pro účastníky ŠD/ŠK - badatelský klub
Projektový den v ŠD/ŠK

logo