Navigace

Obsah

ZŠ Pečky - výtah, kuchyňka a poradenské centrum

     Cílem projektu je vytvoření bezbariérových podmínek pro pohyb osob v budově školy a zkvalitnění podmínek pro výuku žáků. V důsledku realizace projektu dojde také k naplnění dílčího cíle zvýšení kvality vzdělávání ve vazbě na budoucí uplatnění na trhu práce a potřeby sladění nabídky a poptávky regionálního trhu práce.

     Výstupem projektu je nově vybudovaný výtah, opravená cvičná kuchyňka a prostory poradenského pracoviště, kde bude působit školní psycholog, výchovní poradci, sociální pedagog a školní metodik prevence.

     Výsledkem projektu je lepší mobilita osob s tělesným postižením po škole a zlepšený prospěch žáků ohrožených školním neúspěchem.

     Nově vybudovaná infrastruktura tedy přispěje ke snižování rozdílů ve výsledcích žáků, zkvalitnění zázemí pro základní vzdělávání, zvyšování kvality ve vzdělávání, rovný přístup ke vzdělávání, zázemí pro poradenství. Tyto opatření umožní zajistit „úspěch pro každého žáka“.

Cíl projektu

DPS.ZIP

INTERIER.ZIP

leták s logem

Studie proveditelnosti

Tisková verze žádosti