Menu
ZŠ Pečky
Základní škola Pečky,okres Kolín

Anglický jazyk

2019 - 2020

Uzavření školního roku 2019/2020 

 •  testováním jazykové úrovně v 9. tříd   
 •  sebehodnocením a diskusí o výuce ngličtiny v 7. třídách 

IX. ABC

Ve dvou blocích jsem s pěti děvčaty prošla testy PET for Schools  (B1) a First for Schools (B2).

Rozhodnutí, na jaký typ jazykové zkoušky se na podzim přihlásíte, je na Vás a Vašich rodičích. Zkoušky jsou v různých cenách na různých zkušebních centrech v Praze, v papírové a počítačové verzi.

Žákům devátých tříd přeji úspěšný start na středních školách a mrzí mě, že jsem se nerozloučila se všemi osobně.

VII. ABCD

Ve dvou skupinách se sešli všichni žáci a žákyně, což mě příjemně překvapilo. Procvičili jsme trpný rod, popovídali si o příjemnostech a potížích domácího vzdělávání, dokončili sebehodnocení, přečetli si úryvky z desátého domácího úkolu na téma: Ideální škola budoucnosti.

Vysvětlila jsem možnosti ve výuce angličtiny v příštím školním roce. Na rozloučení s dětmi budu ještě dlouho a opravdu ráda vzpomínat.

Děkuji za krásné květiny a dárky.

Všem rodičům a dětem, se kterými jsem od roku 1982 spolupracovala ve výuce českého jazyka, dějepisu a angličtiny, ještě jednou děkuji.

Pracovní poměr na ZŠ v Pečkách jsem ukončila k 30. 6. 2020.  

Věra Křížová, 19. 6. 2020 


 

Okresní kolo konverzační soutěže v anglickém jazyce

Gratuluji Michaele Šerákové k výbornému druhému místu v okresním kole konverzační soutěže.

výborná reprezentace školy 

Děkuji za výbornou reprezentaci školy

V. Křížová, 13. 2. 2020

Školní kolo konverzační soutěže v anglickém jazyce

Kategorie I. A 

Zúčastnilo se 16 žáků VII. ABCD a testování probíhalo v hodinách konverzace (3 hodiny) v jazykové úrovni A2. Zahrnovalo poslech, čtení a psaní. Tři žákyně postoupily do ústního kola. 

V okresním kole bude ZŠ Pečky reprezentovat Natálie Rumlenová. 

Kategorie II. A

Zúčastnilo se 19 žáků IX. ABC a testování probíhalo ve 2 hodinách anglického jazyka v jazykové úrovni B1+. Zahrnovalo poslech a čtení. Do ústního kola soutěže postupují tři nejlepší žákyně a jedna z nich bude soutěžit v okresním kole, které bude pro obě kategorie11. února.

V okresním kole bude ZŠ Pečky reprezentovat Michaela Šeráková.

Děkuji kolegyni Věře Bennett za přípravu ústního zkoušení nejúspěšnějších žáků školního kola.

Věra Křížová, 16. 1. 2020

Anglické divadlo a vzájemné náslechy vyučujících anglického jazyka

Dne 5. 11. jsme přivítali v hodině anglické konverzace paní Věru Bennett

Ověřili jsme si na divadelních výstupech, že každý z nás může být úspěšný po pečlivé přípravě a nácviku potřebných technik veřejného vystoupení. 

Pracovali jsme ve třech skupinách a každá vystoupila. Videonahrávka na webové stránce školy je malou ukázkou pro ty z vás, kdo se o výuku cizího jazyka prostřednictvím divadla zajímáte. 

První herecká skupina  Druhá herecká skupinaTřetí herecká skupina 

V. Křížová, 6.11. 2019

30 let od vzniku Občanského fóra v Pečkách

Sametová revoluce 1989 

Vzpomínky na život ve městě a ve škole:

Plánovaná akce ze září 2019 je  za námi. Dojmy Vám děti ze VII. ABCD sdělí doma.

Pokud máte chvilku času, doplňte to, co nebylo řečeno o vlastní zkušenosti. Můj život začal rokem 1958. A v rodinách se jistě najdou i větší pamětníci.

Slíbila jsem, že příští týden dostanou všichni prostor ptát se na to, co je  zajímá - a zodpovím každou položenou otázku...

Vyprávění o událostech před 17. listopadem 1989 

V. Křížová, 12. 11. 2019

Hospitace na pozvání vyučující

Dne 17. 12. jsme hráli pro ZŘ pana učitele Hraničku

   Tentokrát jsme pracovali s částí divadelní hry Oscara Wilda The Canterville Ghost ve dvojicích. Jednotlivé výstupy jsme hodnotili ve smyslu dosaženého pokroku od první zkoušky. 

   Děkuji celé třídě anglické konverzace za  velmi pěkný výkon a rodičům za pomoc s přípravou oblečení. Hodina byla panem Hraničkou hodnocená jako vynikající vaší zásluhou. 

  Emě a Tereze se podařilo představení nafotit i nahrát na mobilní telefon tak dobře, že vybranou nahrávku vložíme během ledna na webovou stránku školy pro rodiče.  

   Příště se jistě podaří nahrát také písničky, aby si je poslechli všichni naši příznivci a podporovatelé, kterým děkujeme. 

V roli Virginie a ducha velmi dobře spolupracovali:

Štěpán a TerezaOlliver a Květa

Pavel a NatálkaRadek a Anička  

 V. Křížová, 20. 12. 2019

 • Slovník k učebnici Spark 2                   
 • Slovník k učebnici Spark 4 

Informace pro rodiče:

Konzultační hodiny pro rodiče:

po vzájemné dohodě vždy v úterý od 9:40 do 10:25 v učebně číslo 23

Informace pro žáky VII. ABCD:

Doučování žáků sedmých ročníků:

po vzájemné dohodě v pondělí od 14:00 hodin v učebně číslo 23

Složená jazyková zkouška a certifikát ze zahraniční jazykové školy

Gratuluji žákyním devátých ročníků:

 • Nelle Pečenkové ke složení jazykové zkoušky PET for Schools
 • Katrin Břinčilové k certifikátu z jazykové školy v Eastbourne

   Obě mají potvrzenou jazykovou úroveň B1 na začátku školního roku a mohou tedy pracovat na dosažení jazykové úrovně B2. Mám z vašich výsledků a cílevědomosti velikou radost.

Vaše paní učitelka Věra Křížová, 9. 9. 2019.

30 let od vzniku Občanského fóra v Pečkách a Sametové revoluce 1989 - vzpomínková akce

Pro žáky VII. ABCD připravím v anglické konverzaci vyprávění o událostech před 17. listopadem 1989 v Praze a po 17. listopadu v Pečkách.

V plánu akcí školy vloženo na 12. 11. 2019 od 7:45 v učebně č. 23   

Program: 

 • Demonstrace, které předcházely 17. 11. 1989 a kterých jsem se osobně zúčastnila
 • Charta 77 a samizdat, který jsem dopravila do Peček od PavlaTigrida z Paříže
 • Setkání s osobnostmi (V. Havlem na Škroupově náměstí a americký prezidentem  Clintonem před Bílým domem)
 • Město(spoluobčané) a škola (učitelé) v předlistopadových událostech 
 • 30 let v místní politice (aktivní občanství a lidská práva)
 • Jak jsme se dostali k dlaždici v chodníku před MěÚ obětem totalitních režimů a k soše T. G. Masaryka na pečeckém náměstí

Srdečně zvu veřejnost (aktivní spoluobčany, kteří společně se mnou pracovali v OF v Pečkách). Ráda Vás uvidím.

Věra Křížová, 5. 9. 2019

Informace pro rodiče:  

V tomto školním roce působím na ZŠ Pečky jako vyučující anglického jazyka v 7. a 9. třídách a v anglické konverzaci 7. tříd.

Cíle školního roku:

- příprava dalších talentovaných žáků na jazykové zkoušky (8. a 9. ročníky) - centra uzavřena Coronavir

- letecký zájezd do jazykové školy v Anglii (9. ročníky) - nerealizováno Coronavir

- udržení vysoké úrovně čtenářské gramotnosti v cizí řeči (světová literatura v anglické konverzaci 7. tříd a v přípravě žáků na přechod na střední školy)

- propagace výuky angličtiny na 2. stupni ZŠ Pečky

- moderní metody učení aktivizující žáky 

- výukový interaktivní program SPARK

- nastavení reálných cílů školního roku v žákovských portfoliích

- hodnocení učitelem provázané se sebehodnocením žáků

- pravidelné testování s nácvikem testovacích technik 

- spolupráce s rodiči žáků (formou osobních schůzek) 

- příprava programů pro rodiče a veřejnost

Průřezové téma Školního vzdělávacího programu

Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech

- 30 let OF v Pečkách - vyprávění pamětnice

Výchova demokratického občana

- příběh bezpráví - vyprávění pamětnice - nerealizováno - Coronavir

V. Křížová, 28. 8. 2019

2018 - 2019

The Day of the Open Doors of ZŠ Pečky (25. 05. 2019)

Děkuji žákům IX. ABC, kteří připravovali program na tento den

Téma: G. B. Shaw 

   Bohužel se z rodinných důvodů nemohu zúčastnit. Připravený program odehrajeme dne  10. 5. 2019 třetí vyučovací hodinu žákům osmých tříd a druhé představení bude určeno spolužákům v devátých třídách (17. 5.). 

   Pokud se podaří videonahrávky, umístíme je na webové stránky do konce školního roku.

   Za dnešní představení děkuji E. Kozákové, B. Šulcové, N. Sinákové, V. Matejkinové a E. Karafiátové.

Škoda, že nechodíte pravidelně na hodiny angličtiny a musíme hodně improvizovat.

Fota z prvního představení mladším spolužákům (10. 5. 2019)

 G. B. Shaw - Eliška představuje irského dramatika  Natálie s Bárou před hereckým výstupem z Pygmaliona  Prezentující skupina ze dne 10.5.

Druhé představení ze dne 17.5. 2019 bylo určeno spolužákům v devátých ročnících.Druhá prezentujícíc skupina

V. Křížová, 10.5.2019 

The day of the teachers

Děkuji žákům a žákyním, kteří se nebáli role učitelů angličtiny

 • William procvičil se spolužáky podmínkové souvětí druhého typu ve spolupráci s Martinem, který se zaměřil na procvičení slovní zásoby probírané lekce.

Shrnuli jsme vlastnosti dobrého učitele. Cením si zejména dobrovolné aktivity obou žáků.

 • Eliška Karafiátová ve spolupráci s Eliškou Senohrábkovou dokázaly velmi dobře prezentovat znalosti trpného rodu. Hodina byla dobře připravená, vedená v angličtině i ve výkladu a v opravách chyb spolužáků.  To se mi velmi líbilo. Probírané učivo jste dobře ovládaly. Mám schopné zástupkyně pro případ nenadálé absence. 

Dobrá příprava na jazykovou zkoušku PET for Schools a středoškolská studia.   za dárek k 28. 3. všem děkuje Vaše paní učitelka a učitel národů J.A. Komenský J. A. Komenský

V. Křížová, 28. 3. 2019

Hudební vystoupení žáků 6. tříd pro spolužáky

7. 2. 2019 pro skupinu angličtinářů paní učitelky Bartakovéskupina účinkujících Na programu byly anglické písničky s pohybem: 

- The number song, the alphabet song, the name song, the Christmas song, the music song

   Děkuji všem žákům za výkony a Tereze  za sólový zpěv do mikrofonu. Máme talentovanou zpěvačku. Panu učiteli Kuprovi vděčíme za videozáznamy pro školní web.

Doufám, že se přítomní pobavili společné s námi.   

The Number SongTHe Alpphabet SongThe Name SongThe Christmas SongThe Music SongOdměna po povedeném vystoupení Zpívání nás očividně baví  Děkuji za příjemný zážitek

Prezentace  Oscara Wilda spolužákům v 9. ročnících

8. 2. 2019 jsme představili O. Wilda spolužákům paralelní skupiny angličtiny

Program: 

- prezentace života a díla irského dramatika

- divadelní role ve hře Jak je důležité míti Filipa

- ukázka z filmu

- reprodukce anglické četby (pohádky)

- práce s citátem slavných výroků

- týmová spolupráce

- využití moderních technologií ve výuce Aj

   Děkuji všem žákům, kteří se na společné hodině podíleli:

Martinovi F., Tereze H., Aleně B., Elišce S., Filipu H., Tereze S., Elišce K., Magdě F. Dále pozvaným hostům doprovázeným kolegyní Vlasákovou za jejich hodnocení.Příprava na vystoupeníMartin při prezentaciTereza s technikouNatálie překvapilaVlastní film NatálkyTereza S. při reprodukci četbyPublikum pozorně sleduje

Mám z vás někdy i RADOST.

V. Křížová, 8. 2. 2019

Josephine King z Chelmsfordu  na návštěvě v Pečkách společné foto s hosty ze zahraničí

18. 1.  2019 jsem si  udělali radost společnou hodinou Aj s rodilou mluvčí 

Program ve škole zahrnoval: 

- úvodní představení Josie

- otázky přítomných žáků

- sdílené zážitky z  pobytu žáků na jazykové škole (Bury St Edmunds)

- čtení z anglického školního časopisu English Corner na webových stránkách školy

- krátké divadlo ze hry Jak je důležité míti Filipa 

- kontrolu domácího úkolu na téma O. Wilde 

Pavlína při úvodním představení hostůEliška prezentuje pobyt na jazykové školeFilip v roli JackaAlena v roli lady B.Pavla představuje el.časopis na webu školy Evelína při kontrole domácího úkoluEliška vypráví příběh sochyEvelína představuje prvního prezidenta TGMKdo byl Jan Palach a Václav Havel

  Procvičili jsme si všechny dovednosti: psaní, prezentační techniky, čtení, hraní i mluvení.

  Následovala krátká procházka na pečecké náměstí, průvodkyněmi byly Evelína Kozáková a Eliška Karafiátová, vysvětlily zde příběh sochy TGM a povyprávěly o  osobnosti prvního prezidenta. Dále jsme se zastavily u fotografie Jana Palacha a dlaždice věnované Sametové revoluci.  

   Na MěÚ v Pečkách se nám věnovala paní Renková, mohly jsem si prohlédnout kancelář místních starostů, obřadní síň s městským praporem a městský rozhlas.

Obřadní síňměstský praporstarostové města

   Děkuji Elišce Senohrábkové, Pavle Nepovímové, Aleně Bílkové, Filipu Horákovi, Evelíně Kozákové a Elišce Karafiátové za spolupráci v hodinách.   

    Josephine King ubytovala kolegyni Mgr. Čihákovou při studiu angličtiny v rámci Erasma+ a byla velmi dobrou hostitelkou.

Doufáme, že se jí u nás na škole, na náměstí i na radnici libilo.

Přejeme krásný zbytek dovolené....

S hosty

Věra Křížová, 19. 1. 2019

Vzpomínky na V. Havla v rodinách řáků osmých tříd

16. listopad před budovou MÚ v Pečkách svítí srdce V. Havlovi

  Děkuji rodičům, prarodičům a příbuzným žáků osmých tříd, kteří dětem pomohli s domácím úkolem na téma: Vzpomínky na V. Havla.

   Ty zazněly před Dnem Boje za svobodu a demokracii u pamětní dlaždice v chodníku. Vzpomínka na V. Havla v rodinách Čteme z domácích úkolů o V. HavloviNázory na V. Havla z rodin jsou různé Náš výtvor svítí i zdobí

Děkuji Mgr. Píšové  a žákům, kteří srdce z přírodních materiálů vyrobili.

Mgr. V. Křížová, 16.11. 2018

 Příběh sochy TGM v angličtině

   Děkuji žáků devátých tříd  (Tereza Trnkové, Elišce Karafiátové, Matěji Fraškovi, Evelíně Kozákové) za výstup z projektu o T.G. Masarykovi, který natočil na kameru přímo u sochy na Náměstí TGM  Mgr. P. Kupr. 

   Máme ještě jeden úkol v roli  investigativních novinářů - doplnit příběh paní Babkové o informaci, kdo byl v roce 1958 předsedou NV v Pečkách a kdo byli radní, kteří o odstranění sochy rozhodli.

      Videa jsou na webové stránky školy 

Evelína a rodinný život prvního prezidentaMasaryk promine, že sedíme na podstavci pod jeho překrásnou sochou Eliška s citacemi z Masaryka

                                                  

 

 

Mgr. Křížová, 16. 11. 2018

Osobnost prezidenta

100 let republiky (1918 - 2018)

Prezident MasarykDárek z Paříže od P. Tigrida Věnování Tigridovi od autora J. Kovtuna

Vracíme sochu T. G. Masaryka na pečecké náměstí (28. října v 11:30)

   Se žáky IX. ročníků v hodinách anglické konverzace naplňujeme průřezové téma Výchova demokratického občana a Evropa a svět nás zajímá projektovým tématem o prvním československém prezidentovi.

   Práce je to těžká, protože na rozdíl od Václava Havla, který ve vzpomínkách rodin zanechal stopu, na vyhlášení Československa v roce 2018 již pamětníky v rodinách nenajdeme. 

   Zatím jsme se pustili do informací z veřejných encyklopedií, přečetli si  Masarykovu řeč, kterou požádal o uvolnění z prezidentského úřadu, čteme o jeho vášni (četbě) a jak chápal rodinu a roli rodičů ve výchově dětí. 

   Seznámili jsme se s osudem samotné sochy a vyprávíme její příběh anglicky. Jestli se nám to podaří, pozveme k soše naše spoluobčany, kteří se v České republice nenarodili.

Jim budeme vyprávět...

rodinné pokladypamětní medaile k 85. narozeninám prezidenta Masaryka

Výstupy z projektu žáků devátých tříd:

- nástěnka proti jazykové pracovně č.23 (pozvánky na akce k výročí republiky)

- práce s informacemi z anglické verze wikipedie (Word)

- anglický článek na téma příběhu sochy T.G.M. (písemný projev v jazykové úrovni B1)

- audionahrávka v osobním mobilu  (ústní projev) 

- referáty z knížek (např.: Rodinný život T.G.M.)

- citace myšlenek prvního prezidenta a jejich přesah do současnosti (názory žáků)

- předměty z rodin (poštovní známky, dobový tisk, plakáty, pozvánky na akce v časopisech, informace z rozhlasu a televize apod.)

- účast na přednášce v Kulturním středisku dne 24.10. v 17:00 

- příběh Antonína Holoty v legiích T.G.M.

- setkání s Benediktem Vladimírem Holotou, čestným občanem města Peček 28. října 

V. Křížová, 5. 10. 2018

 

Elektronické slovníky 

SPARK 3               zde ke stažení 

INCREDIBLE 2     zde ke stažení

 

2017- 2018

Děkuji žákům 8. a 9. tříd za vystoupení pro spolužáky a veřejnost v Den otevřených dveří jazykové pracovny č. 23

The Travel AgencyThe Travel Agency 2The Travel Agency 3Prezentace pobytu na jazykové škole v AngliiPrezentace pobytu na jazykové škole v Anglii 2 Prezentace pobytu na jazykové škole v Anglii 3

   Představení se líbilo přítomným učitelům, rodičům i zástupkyni agentury Channel Crossings.

   Těší mě, že existují žáci, kteří ochotně přijdou v době svého volna do školy, aby udělali radost sobě, spolužáků a svým blízkým. 

 Opravdu krásná tečka za školním rokem. 

V. Křížová, 28. 5. 2018 

 

Program dne otevřených dveří jazykové pracovny č. 23 

 26. 5. 2018 

je zaměřen na výuku nadaných žáků na 2. stupni ZŠ Pečky

(připraven žáky osmých a devátých ročníků)

Zveme třídní učitelky, vyučující angličtiny, zástupce agentury Channel Crossings

Uvidíte a uslyšíte:

 • angličtinu v písničkách, týmovou divadelní spolupráci, prezentační dovednosti žáků 2. stupně

Zhodnotíte

 • výstupní jazykovou úroveň pečeckých žáků
 • výsledky výuky nadaných žáků, kteří budou skládat jazykovou zkoušku v Praze

Prohlédnete si:

 • nové učebnice pro školní rok 2018/2019

Program:

9:00                    Anglická písnička (spojení cizího jazyka se zájmovou    činností) 

9:20 – 9:30         Travel Agency  (dramatická výchova v týmové spolupráci žáků 8. tříd)

9:40 – 10:00       BLS English v Bury St Edmunds (prezentační dovednosti na zkušenostech z jazykové školy)              

10:00 – 10:10     Anglická písnička

10:15                  A bus trip to England  (Objevujeme Evropu a svět v 7. ročníku) 

Informace pro rodiče:

10:20 – 11:00           Certifikované jazykové zkoušky (červen 2018)

                                 Hodnocení výuky nadaných v konverzacích ČŠI (duben 2018)

                                 Učebnice v příštím školním roce v 6., 7., 8., 9. třídách

Vystupující: 

 • Zpěv                    Lukáš Nimburský
 • Divadlo               The Travel Agency -  Evelína, Matěj, Eliška K.
 • Prezentace         BLS English language school (Evelína – pro spolužáky)

                              Ondra pro rodiče a veřejnost, Lukáš pro spolužáky

 • Hodnocení výuky v jazykové škole a  hostitelských rodin v češtině

                               Iveta za 9.r ; V. Matejkinová za 8.r., Kateřina Krojidlová za 7.r.

 • Diary                   E. Senohrábková 
 • Pozvánky           připravili žáci a žákyně 8. ročníků

Termíny vystoupení pro spolužáky

                            24. 5. pro 8. ročníky sk. Mgr. Soukupové  - 2. hodinu v č.23

                            25. 5. pro 9. ročníky sk. Mgr. Zajícové - 2. hodinu v č. 23            

Zajímá Vás

 • Jak žáci před odchodem ze ZŠ mluví, zpívají, prezentují a hrají v angličtině?
 • Proč jsme dali přednost leteckému zájezdu do jazykové školy před poznávacím autobusovým zájezdem? 
 • Jak zhodnotila výuku nadaných žáků v anglické konverzaci Česká školní inspekce?
 • Jaké nové učebnice nás čekají ve výuce anglického jazyka v příštím školním roce?

Pokud si odpovíte ano, jsme tu pro Vás .....V. Křížová a vystupující žáci 21. 5. 2018

Letecký zájezd do Bury St Edmunds v Anglii 19. - 23. 3. 2018

 Leteckého zájezdu se zúčastnilo dvacet žáků osmých a devátých tříd. Po 25 letech cestování autobusem jsme si vyzkoušeli dopravu z pražského letiště Václava Havla přímo na londýnské letiště. Pohodlnější a rychlejší doprava splnila naše očekávání. BLS English pro nás poslala školní autobus a zajistila hostitelské rodiny.

  Jazyková škola byla v historickém centru městečka Bury St Edmunds, přímo proti parku a ruinám středověké katedrály. Česká skupina zde absolvovala výuku podobně jako skupiny Španělů, Italů a Japonek v maličkých učebnách s anglickými lektory.

  Anglického učitele Grega si žáci oblíbili pro pohodovou atmosféru v hodinách, individuální přístup k potřebám jednotlivců, komunikatí  a hravé metody výuky. Dopolední program byl přípravou na odpolední aktivity v ulicích města a večerní rozhovory v rodinách. Na každý den byl pečlivě připravený pracovní list. V plnění zadaných úkolů byla česká skupina nejlepší, alespoň to zaznělo v hodnocení Roberta Whita (a study manager of BLS English).

   Jazyková škola se zaměřila na mluvení, protože gramatiky si děti užijí dost v českých školách. Vyhověla také požadavku na spojení české a japonské skupiny v rámci multikulturní výchovy (vznikla mezinárodní přátelství a japonské učitelky inspiroval cestovní deník českých žáků).

   V hodnocení zájezdu se účastníkům líbilo město Bury St Edmunds, po kterém se volně pohybovali. Ocenili exkurzi do univerzitního města Cambridge, nádherné budovy kolejí a historické mosty přes řeku Cam. Shodují se v názoru, že nejvíce se naučili  v rozhovorech s místními lidmi a povídáním v rodinách. Pro některé byl zážitkem první let letadlem nebo týden v zahraničí bez rodičů.  

  Čtyři žákyně se kriticky vyjádřily k hostitelské rodině, která bydlela daleko od školy a opravdu nekomunikovala jako ostatní rodiny. Škola zajistila náhradní dopravu. Některým dětem vadil opožděný let, hluční spolucestující a chladné počasí. Program v místním muzeu byl náročný a část žáků průvodci nerozuměla.

   Na výstupech z pobytu v Anglii budeme společně pracovat do konce školního roku. Články a cestovní deníky zveřejníme v místních novinách a v kronice školy. Sledujete webové stránky, najdete na nich videonahrávky a fotografie. Na prezentaci zážitků pozveme veřejnost. 

  Děkuji agentuře Channel Crossings a bývalé žákyni ZŠ Pečky A. Müllerové, která nám pobyt výborně zajistila. Děkuji rodičům za výchovu náctiletých žáků, kteří výborně spolupracovali, reprezentovali a samostatně žili v cizí zemi.

Ocení vás starosta města pan Urban i ředitel školy pan Zajíc na konci školního roku.

Společné foto před jazykovou školou s Gregem

  V. Křížová, 3. 4. 2018  


Okresní kolo konverzační soutěže v anglickém jazyce se konalo 22. února v DDM Kolín

ZŠ Pečky zastupoval ve starší kategorii OndřejTichý.

Gratuluji ke krásnému druhému místu.

Věra Křížová

26. 2. 2018


Valentine´s Day

   Žáci sedmých ročníků připravovali ve dvou skupinách valentýnské divadelní představením pro spolužáky a rodiče

   Bohužel herci marodili nebo se nenaučili dobře texty.  Pochvalu si zaslouží Nella Haurythunová, Anna Plíšková a Kateřina Krojidlová, které předvedly velmi dobré divadelní výstupy.

Nella a AničkaKateřina před vystoupením

Věra Křížová, 19. 2. 2018


Školní kolo konverzační soutěže v anglickém jazyce

   Proběhlo ve dvou kategoriích: žáci sedmých tříd prošli testy v jazykové úrovni KET for schools a žáci osmých a devátých tříd testy PET for schools. 

   Po tříhodinovém testování dovedností v poslechu, čtení a psaní absolvovali nejúspěšnější žáci ústní kolo soutěže dne 23.1. 2018. 

  V okresním kole bude pečeckou školu zastupovat B. Pelíšková (v případě nemoci E. Kozáková). Jazyková úroveň žáků sedmých ročníků je zatím na nízké úrovni, proto zkušební komise účast v soutěži na vyšší úrovni nedoporučila.

   Ve starší kategorii máme šance a budeme držet palce.

   Děkuji za spolupráci kolegyni Hronové a Hrnčířové.

   Úroveň starších žáků v ústní části  soutěže mě mile překvapila  - děkuji Báře, Evelíně, Ondrovi, Pavlíně a Liborovi za výkony.

Společné foto z předání diplomůKláre s Nellou při soutěžiLibor s Pavlou při soutěži

Věra Křížová, 25. 1. 2018 


Šíření dobré praxe směrem k veřejnosti (Erasmus+  diseminace projektu)

Společné hodiny anglické konverzace žáků osmých ročníků, učitelů okolních škol a rodičů.

   Na 28. 11. 2017 přijali pozvání do jazykové pracovny školy zástupci rodičů a učitelů základních škol okresu Kolín. Společně jsme se věnovali tématu Storytelling.       

   Příběhy jsme poslouchali, četli, zpívali, psali, překládali, hráli i vyprávěli. V praxi tak naši posluchači viděli využití moderních technologií ve výuce cizího jazyka i jazykovou úroveň žáků pečecké školy. 

    V následné diskusi jsme probrali školní vzdělávací programy na základních školách v Kolíně a v Českém Brodě, hodinové dotace, organizaci výuky anglického jazyka, učebnice, četbu v upravených jazykových úrovních, testování žáků, jazykové zkoušky, zahraniční studijní pobyty učitelů i dětí, mezinárodní projekty škol a využití šablon (grantových peněz).

    Děkuji všem, kdo na náslech dorazili, za zájem o výuku cizího jazyka. Vystupujícím žákům děkuji za odvahu a předvedené výkony.  

    Fotografie naleznete ve Fotogalerii (Anglický jazyk). Kolegyně Soukupová mi velmi pomohla s organizací.Učitelé a rodiče

Věra Křížová, 11. 12. 2017 


Rozsvícení Havlova srdce před budovou MěÚ žáky základní školy

   Děkuji žákům osmých ročníků za vzpomínky nejbližších příbuzných na listopad 1989, Sametovou revoluci a roli Václava Havla v novodobých dějinách naší země. Vím, že není snadné vyznat se v historii XX. století.

   Jsem vděčná mamince Terezy Sychrovské za autentické vyprávění, které dcera tak pěkně převyprávěla přímo na pietním místě. Opravdu netuším, kolika dalším lidem Sametová revoluce zachránila život.

   Žáci se seznámili se sympatickým architektem města a plány na revitalizaci parku i náměstí, na které se brzy vrátí socha prvního prezidenta a velkého demokrata T. G. Masaryka. Právě na něj úspěšně navázal Václav Havel.

u rozsvíceného srdce společně s panem starostou a architektem města symbolické zapálení svíček Tereza Sychrovská

Věra Křížová, Pavel Kupr

16. 11. 2017


Testy SCATE (SCIO)

Dne 15. 11. absolvovala poslední skupina žáků IX. AB testování jazykové úrovně ve čtení a poslechu.

   Výsledky mapují pouze dvě dovednosti a jazykovou úroveň žáka nelze určit bez testování psaní a mluvení. Proto výsledky testu nemohu považovat za směrodatné pro rozhodnutí o složení certifikované zkoušky PET v červnu 2018.

  Přesto gratuluji třem žákům skupiny k jazykové úrovni B1ve čtení a poslechu.

  Ondra Tichý dosáhl výstupní úrovně maturanta na střední škole  - B2 úroveň koresponduje s FCE jazykovou zkouškou.

   Výsledky žáků odpovídají školní klasifikaci a téměř všichni jste splnili povinný výstup ze ZŠ jazykovou úrovní A2. A to je dobře. 

   Důležitější pro vás bude kompletní  tříhodinové Cambridge testování, které si vyzkoušíme před pololetní klasifikací. Tím  vybereme zástupce ZŠ Pečky do okresního kola konverzační soutěže. 

V. Křížová,15. 11. 2017


Výchova k volbě povolání (představení profese bývalou žákyní školy)

Dne 8. 11. představila Adéla Müllerová žákům 8. a 9. tříd svoji profesi - The Head of Channel Crossings -

  Co obnáší práce " a study abroad consultant " jsme se dozvěděli v rámci přípravy  leteckého zájezdu do jazykové školy BLS Bury St Edmuns v Anglii, kam se společně chystáme 19. - 23. 3. 2018.  

   Děkujeme za:

- pečlivě připravenou hodinu v plynulé angličtině

- profesionální prezentaci profese

- sdělená fakta důležitá pro studium angličtiny dnešních náctiletých na ZŠ a SŠ

- organizaci našeho leteckého zájezdu dle požadavků vyučující a cílů skupiny žáků

   Mnohé  posluchače  možná překvapilo, že se prezentující učila angličtinu na základní škole v Pečkách od 2. třídy stejným způsobem: hrála anglická divadla pro rodiče, zpívala anglické písničky při kytaře, účastnila se evropských projektů spolupráce (Comenius), byla součástí hostitelské rodiny pro žáka zahraniční školy a vycestovala s úplně první skupinou žáků do jazykové školy v Tenby ve Walesu v devadesátých letech minulého století. Práci v cestovní kanceláři si našla sama přes internet a dnes má desetileté zkušenosti v oboru. Procestovala 40 zemí světa (5 kontinentů). Doporučila nám pro pobyt na jazykové škole menší město s tradičním anglickým způsobem života, dlouhou historií a klidným zázemím v hostitelských rodinách.  Program přizpůsobila našim požadavkům na bezpečnost.

   Večer se konalo setkání s rodiči se základními informacemi o ceně zájezdu, cestovních dokladech, pojištění, ubytování a jazykové škole.

   Rodiče vyplňují dotazník pro agenturu...

Adélka při prezentzaciS mladými lidmi to optravdu umíSe skupinou žáků osmých tříd po prezentaciZase spolu jen ve vyměněných rolích

Mám z úspěšných absolventů školy, kteří rádi a s humorem vzpomínají na společné roky s angličtinou, vždy velkou radost.

 Na první letecký zájezd  do anglické jazykové školy jsem čekala dlouhých 27 let...

Věra Křížová 14. 11. 2017   


ELT Singposts 2017

Dvanáctá národní a šestnáctá mezinárodní konference učitelů anglického jazyka

v Brně ve dnech 8. - 9. září

   Konference jsem se zúčastnila společně s kolegyní Marcelou Němcovou.  Zajímaly nás novinky na trhu učebnic a pomůcek a moderní přístupy k výuce anglického jazyka. 

   Pro některé přítomné učitele byla zajímavá přednáška Stefanie Ballotto na téma: Learning for life in the 21st centrury. Stejný pohled na roli učitele měli lektoři, kteří nás vzdělávali v Edinburghu.

   Využila jsem konference k nákupu nových knih pro učitele 2. stupně a k navázání nových kontaktů s evropskými institucemi, které se věnují testování a letním prázdninovým jazykovým kurzům (Anglia).

S panem Sander van Haarlem jsme se seznámily již ve vlaku

V. Křížová, 18. 9. 2017 


Vzdělávání v programu Erasmus + na jazykové škole v Edinburghu

Hodnotící zpráva z metodického kurzu (Erasmus +)Active Methodology Course na Edinburgh School of  English (SKOTSKO) 24. 7. -  4. 8. 2017

   Kurz aktivní metodologie pro učitele středních škol absolvovalo společně se mnou dalších šest vyučujících z Německa, Polska, Itálie a Španělska pod vedením zkušených lektorek (Ruth Bersi, Isela Shipton).

   Výuka probíhala od pondělí do pátku od 9.00 do 13.30 hodin, byla zaměřena na nejnovější metodologii výuky anglického jazyka v návaznosti na praxi v evropských školách. Diskuse ve věkově i národnostně smíšené skupině mne vedla k sebereflexi vlastního přístupu k výuce žáků na ZŠ v Pečkách z hlediska principů výuky cizích jazyků v XXI. století, kdy je kladen důraz na rozvoj kreativity a aplikaci kritického myšlení v přístupu k informacím. 

   Velkou pozornost věnovaly lektorky učebním stylům žáků v souvislosti s inkluzí na evropských školách. Potíže jsou podobné na polských, španělských i italských vzdělávacích institucích. Německé školství má systém mnohem propracovanější a tedy i lépe fungující směrem k učitelům a žákům.  Během kurzu jsem si uvědomila, jak důležité i složité je naučit žáky správnou výslovnost, intonaci a přízvuk. Nejsem si jistá, jak učí fonetiku učitelé bez vysokoškolského vzdělání na českých školách. 

   V prvním týdnu jsme se teoreticky i prakticky věnovali dovednostem (mluvení, poslechu, čtení, psaní) a gramatice. Zajímavá byla vždy výměna názorů a návazná diskuse. Teorie se za posledních 25 let výrazně nezměnila, novinky lektorky kopírovaly z odporných časopisů tištěných po roce 2000. Roli učitele změnil nejvíce internet, který ovlivňuje dnešní mladé lidi. Digitální gramotnost je v současnosti samozřejmostí a vede k menší závislosti učitelů i studentů na klasických interaktivních učebnicích.  Ve druhém týdnu byla pozornost zaměřena na práci s autentickými materiály, na dramatickou výchovu, projekty a využití webových stránek ve výuce. 

   Dvoutýdenní kurz jsme zakončili vlastní výukou skupiny učitelů s následným hodnocením. To bylo pro mne osobně nejcennější. Porovnat sebe s ostatními. Vybrala jsem si práci s autentickými materiály se zřetelem na evropský kontext a s využitím mobilních telefonů žáků v hodině. 

   Odjížděla jsem na metodický kurz s cílem vyměnit si zkušenosti s kolegy z různých evropských škol  a dále zlepšovat výuku jazykově orientovaných žáků na 2. stupni pečecké školy. Užitečné novinky vyzkouším ve výuce anglických konverzací v příštím školním roce.  Materiály z metodického kurzu předám kolegyním na schůzce předmětové komise cizí jazyky začátkem školního roku a se žáky se vrátím k reáliím Velké Británie v rámci přípravy na jazykový kurz v roce 2018. Autentické materiály a publikace budou v příruční knihovně k dispozici všem vyučujícím i žákům.    

   Návštěva Edinburghu po 25 letech mi potvrdila, že rozhodnutí vycestovat s pečeckými žáky na jazykový kurz  mimo velká města ve Velké Británii v příštím školním roce bylo správným rozhodnutím. Edinburgh i Londýn jsou turisty přecpaná velkoměsta, kde není jednoduché zajistit bezpečnost dětí a zároveň splnit naplánovaný program.  

Národnostně smíšená skupina učitelů angličtiny  Při skupinové práci na jazykové škole  Sobotní výlet na Portobello Beach  U královské lodi Loučení před odjezdem domů Rozložení s městem 

Spolužáci z pěti evropských zemí  

V. Křížová, 22. 8. 2017


2016 - 2017

Program dne otevřených dveří jazykové pracovny školy  

27. 5. 2017

9.00 – 11.00

v čísle 23 staré budovy školy

připravili žáci 7., 8. a 9. tříd v angličtině pro své rodiče a třídní učitele

9. 00

Krátké anglické divadlo žáků sedmých tříd Friendship and Lies.

Téma: vztahy mezi náctiletými a komunikace s rodiči                                                                 

9.30

M. Shelley vám představí žáci 8. ročníků na klasickém díle světové literatury Frankenstein.

Téma: zodpovědnost vědců za vynálezy nebezpečné pro lidstvo.

10.00

Představení historické osobnosti Mary Queen of Scots a divadelní hry Macbeth – části projektu žáků devátých ročníků o Skotsku.    

Téma: Příprava na certifikované jazykové zkoušky v anglických konverzacích 

Dále budou k dispozici:

 • Kroniky školy mapující výuku jazykově orientovaných žáků školy

 • Soutěže a jazykové zkoušky 2015 – 2017

 • Dovednostní testování žáků 8. tříd 2015 -  2017

 • Informace o studijním jazykovém pobytu žáků současných sedmých a osmých tříd

Uvítám zpětnou vazbu od rodičů:

1/  v oblasti vybavení jazykové pracovny (investice v č. 23 z EU peněz školám před pěti lety)

2/ v oblasti interaktivních učebnic a programu anglických konverzací na 2. stupni ZŠ Pečky  

  Předem děkuji za spolupráci.                    

Věra Křížová, 26. 5. 2017


Easter project Classic literature

Oral presentation M. Shelley ´s Frankenstein

10th and 12th April 2017

   Děkuji žákům osmých ročníků, kteří  pracovali měsíc na přípravě prezentací pro spolužáky paralelních skupin anglického jazyka.

 • Nejprve jsem přečetli příběh Frankesteina v upravené úrovni četby
 • Pokračovali jsme dramatizací úryvku rozhovoru Viktora s uměle vytvořeným člověkem
 • Doplnili jsme životní příběh romantické autorky
 • Podívali jsme se  do encyklopedie na internetu
 • Poslechli jsem si ukázku středoškolského zpracování příběhu
 • Připravil jsme pozvánky pro učitele
 • Hodnotili jsme dle zadaných kritérií jednotlivé výkony spolužáků 

  Pozvání do hodin přijaly Mgr. Zajícová a Hronová se svými skupinami. Při druhém vystoupení jsme si promítli  film vytvořený žáky ZŠ Pečky před sedmi lety na stejné téma. Dnes nám technické vybavení neumožní práci ve srovnatelné kvalitě. Problémy máme i s PowerPointovými prezentacemi a vkládáním hudebních ukázek.

   Mgr. Kuprovi děkuji za fotodokumentaci obou vystoupení. Fotografie naleznete ve fotogalerii a nahrávku ve videu.

Lukáš as a presenterMartin as a presenterInvitation posterSchoolmatesClassmatesA team of presenters

Mgr. V. Křížová, 12. 4. 2017


Pearson EduTour 2017

Contemporary Active Teacher      

March 22nd, 2017 Prague

Kolegyně Mgr. Němcová studuje konferenční materiály

Plenary Speaker: Sue Kay, Pearson

Class Scribe, Word Store and Other Ways of Recycling Vocabulary

   Pearson učebnice pro základní i střední školy jsou zaměřeny na zvládnutí frekventované slovní zásoby v jazykových úrovních evropského referenčního rámce.

   Vychází z teorie, že komunikace není možná bez slovíček (gramatické chyby nebrání porozumění).

Důležité je žáky naučit, jak se efektivně učit slovíčka:

 • Průměrně vzdělaný rodilý mluvčí aktivně používá 20 000 slov
 • Pokud žák 9. ročníku zvládne 2 500 slov, rozumí 80% textů a má  jazykovou úroveň B1
 • V praxi ZŠ Pečky tuto úroveň mají žáci s volitelnou konverzací, kteří skládají v 9. ročníku azykovou zkoušku PET for Schools
 • Na základních školách Sue Kay doporučila procvičovat slovní zásobu četbou knížek v upravených jazykových úrovních, která zvyšuje postupně úroveň čtenářské gramotnosti (mohu ze zkušenosti výuky na pečecké škole i po dovednostních testech v osmých třídách jen potvrdit)
 • Z úrovně základní školy na maturitní úroveň (z B1 na B2/C1) je obrovský skok
 • Středoškolák potřebuje slovní zásobu navýšit o 5 000, aby porozuměl 90% textů

Umět slovíčko znamená:  

 • Slovo napsat, vyslovit, přeložit, použít v různých větách, znát ho v ustálených slovních spojených apod.
 • Aktivně žák slovíčko sám používá, jestliže ho alespoň sedmkrát použije v různém kontextu.

Současná slova:

Post-truth (D.Trump), Brexiteer (Remoaner), JOMO (joy of missing out new technologies). Jak vznikají nová slova ? Občas vtipné...      

Další semináře nám mnoho nového nepřinesly:

 • Don´t forget to Stretch (Šárka Miková)
 • Easy and Effective Ways Of Learning and Teaching (Judita Tóthová) – My English Lab - zaměřeno na prodej aplikace pro počítače, tablety, mobily.

Výukové materiály pro střední školy

   Nesdílím názor, že má žák dopoledne ve škole a odpoledne doma hledět do obrazovky tabletu nebo mobilního telefonu.

Chceme již závislé mladé lidi učinit ještě závislejšími? INKLUZE a podpůrná opatření na podporu čtenářské gramotnosti žáků s poruchami učení

INKLUZE

   Informace o podpůrných opatřeních v oblasti čtenářské gramotnosti pro žáky s poruchami učení v Čj  www.vcelka.cz 

   Prodejci cítí v podpůrných opatřeních žáků s poruchami učení  šanci na slušné zisky.                                                                                        

V. Křížová, M. Němcová, 23. 3. 2017


Okresní kolo konverzační soutěže v DDM Kolín

   Gratuluji Evelíně Kozákové ke 2. místu v okresním kole konverzační soutěže, konané v Kolíně dne 16.2. 2017.                  

Pořadí na prvních třech místech:

1.  Šimon Kratochvíl     ZŠ Kouřim       45 bodů

2. Evelína Kozáková     ZŠ Pečky         44

3. Martina Brhlíková     7. ZŠ, Masarykova 412, Kolín 3         41

Mgr. Křížová, 17. 2. 2017


Výsledky školního kola konverzační soutěže v Aj

Mladší kategorie do 7. ročníku: 

Jazykovou úroveň A2 ve všech testovaných částech nejlépe zvládly: 

 1. Evelína Kozáková
 2. Pavlína Nepovímová

Starší kategorie do 9. ročníku: 

Jazykovou úroveň B1 ve všech testovaných částech prošly 2 žákyně: 

 1. Kateřina Žůrková 
 2. Žaneta Vrbová

Gratuluji.

Mgr. Křížová, 16. 1. 2017


Slovníky k učebnicím

Access 2     Access 3    Access 4    Spark 3


Školní kolo konverzační soutěže v anglickém jazyce

3.1. - 10.1. 2017

   Konverzační soutěže se zúčastnilo celkem 30 žáků ve dvou kategoriích. Sedmé ročníky si vyzkoušely testy jazykové úrovně KET for schools, protože dokončily učebnici ve stejné jazykové úrovni. Žáci devátých ročníků pracovali v jazykové úrovni PET for schools v rámci přípravy na složení jazykové zkoušky.  

   Výsledkovou listinu najdete v jazykové pracovně č. 23. Čtyři žáci s nevyšším počtem získaných bodů  v poslechu, čtení a psaní postupují do ústního kola. Vítězové budou ZŠ Pečky reprezentovat na okresní úrovni.

   Mgr. Křížová, 5.1. 2017


The Fur Coat

  Děkuji žákům anglické konverzace sedmých tříd, kteří v rámci předvánočních akcí připravili dvě představení.

   Pro rodiče vystoupili 13. 12. a spolužáky pozvali na 15. 12. do jazykové pracovny v č.23. 

  Obsahem krátké hry byla ochrana práv zvířat, předvánoční charita a přístup mladých   k nedoslýchavým seniorům. 

  Ačkoli jsme rodičům hráli v dopoledních hodinách, přišli nás podpořit. Spolužáci vytvořili příjemné publikum.

   Panu kolegovi Kuprovi děkuji za videozáznamy tří scén, které najdete na webu.

  Mám z vašeho výkonu upřímnou radost a přeji pěkné vánoční svátky The Fur Coat herecký tým žáků anglické konverzace Vaše paní učitelka


Mezinárodní konference učitelů angličtiny 

    se konala v Praze (9. - 10. 9.) na průmyslové škole v Ječné pod názvem  Ideas from the heart of Europe. Ze ZŠ Pečky se zúčastnily Mgr. Němcová a Křížová. 

   Odborníci z domova i ze světa řešili aktuální témata společného vzdělávání, integrovaného učení (CLIL), motivaci náctiletých přes moderní technologie, testování výstupů ze základní a střední školy.

  Možnost složení jazykových zkoušek v 9. ročníku na naší škole dobře funguje již 15 let na přání rodičů jazykově talentovaných dětí, které si většinou vyberou volitelný předmět konverzace v anglickém jazyce.

   Novinkou letošního roku jsou vydané příručky prezentačních technik k učebnicím Access, vhodné právě do konverzací.

   Do knihovny v jazykové pracovně v č. 23 přibydou nové knížky pro žáky, kteří rádi čtou anglickou literaturu a vyučující využijí nové testy v rámci přípravy na jazykové vzdělávání s CLILem z grantu Erasmus+ ve Velké Británii. 

    Vedení Asociace učitelů angličtiny, ani zástupci jazykových škol nám neposkytli informace o chystaném testování žáků 5. a 9. tříd v cizím jazyce, kterou letos provede Česká školní inspekce na vybraných školách. Nemůžeme tedy ani děti připravit na formát testování.

    Zástupci  jazykové školy  nás informovali o možnosti doplnění kvalifikace pro výuku angličtiny u neaprobovaných učitelů formou složení mezinárodní zkoušky z metodiky TKT a jazykové zkoušky v úrovni C1.   

Mgr. Němcová, Mgr. Křížová 


Informační schůzka pro rodiče žáků sedmých ročníků

     Program schůzky : 

 • vzdělávání učitelů v jazycích v zahraničí (Erasmus+ v roce 2017)
 • učivo a vybavení pro výuku anglického jazyka
 • domácí příprava žáků
 • elektronická klasifikaci
 • elektronická pokladna (pracovní sešity, učebnice, kopírování)
 • zaměření  konverzace na dovednosti (čtení, poslech, psaní a mluvení)
 • společná četba anglických knížek 
 • jazykové úrovně na základní škole
 • jazykové zkoušky v devátém ročníku
 • testování žáků devátých ročníků Českou školní inspekcí v roce 2017
 • hodnocení výuky angličtiny  a čtenářské gramotnosti Českou školní inspekcí v roce 2012
 • uplatnění absolventů ZŠ Pečky na pracovním trhu - besedy s bývalými žáky školy  
 • elektronická komunikace s rodiči
 • konzultačních hodiny Mgr. Křížové jsou v pátek (4. a 5. vyučovací hodinu) v č. 24
 • dotazy a připomínky rodičů k výuce 

     Děkuji za Váš zájem o výuku angličtiny. Jazykovou pracovnu č.23 otevřeme veřejnosti podobně jako v loňském roce. Pozvánku obdržíte před pololetní klasifikací.

     Akce pro žáky a se žáky ve výuce angličtiny 2015/2016 najdete ve výroční zprávě školy a ve školní kronice.

     Věra Křížová, 13. 9.  2016  


 Certifikované jazykové zkoušky PET a FCE (Cambridge)

     Gratuluji  šesti žákyním devátých ročníků ke složení jazykové zkoušky PET a dvěma žákyním ke složení jazykové zkoušky FCE v Praze. Z výsledků mám velkou radost. Certifikáty si vyzvedněte v č. 24.

     Věra Křížová, 17. 8. 2016

2015 - 2016

 Living of the farmer Josef Kukla and his family after 1948 in Vrbová Lhota

Injustice in 20th century

Guest in an optional English lesson

          On 8th June Mrs. Blanka Budková came to our English lesson to tell us her life story in 1950s. She was born in Vrbová Lhota. Since 1961 she had been working as a teacher. She taught German, P.E. and English. She had two sisters. Her parents worked on a small farm.

        There were tragic changes in this country after Victorial February 1948 when the communists came to the power. The new system wanted to take the farmers´land but Josef Kukla did not want to give his fields up.

     Communists expelled Blanka´s  older sister Věra Kuklová from The Grammar School in Poděbrady. Their mother wasn´t able to cope with this fact so she committed suicide. The communists stopped punishing them for a while. To the funeral lots of people came to support the family.

      When Blanka Kuklová turned 14 she wanted to go toThe Grammar School in Poděbrady but because of her ´´bad family background´ they did not allowed her to study there. She decided to write a letter to president Zápotocký and was finally accepted.

     I enjoyed the conversation and learned a lot. Mrs. Budková is a very kind person. She was talking in English understandably and I could listen to her talking for hours. I think her life-story is pretty interesting and she behaved as a brave woman. I´m really glad to have that chance to meet her.

                                                                                                                        Evelin Jedlík

  Wednesday´s meeting

     We had an amazing meeting on Wednesday. Mrs Blanka Budková came to our English lesson and she told us her life story.

     Mrs Budková was born in Vrbová Lhota in 1939. She had two older sisters Hana and Věra. Her father Josef Kukla owned a small farm. Before she was born her family had lived in a cottage but it was turned down. Her mother and father worked on fields. They had been saving money before they could buy their own fields.

     Then Communism came and collectivization with it so Blanka´s parents had to enter JZD. But they refused. Afterwards her sister Věra was expelled from The Grammar School in Poděbrady to force Blanka´s parents to enter JZD. They refused it again. It was difficult time and her mother committed suicide.

     Blanka loved school so that she wanted to continue studying at the Grammar School in Poděbrady. This was banned to her. She had an idea to write a letter to president Zápotocký. She explained her problem and the history of her family in it. She received a positive answer. She finished her university studies in Prague. She became a teacher of English language and P.E.

     This story was really interesting for me -  Blanka studied two foreign languages on her own. I admire her because life brought obstacles which she was able to overcome.

    I´m glad that I had a possibility to meet her. She is a big inspiration for me and I know that I won´t forget her motto: ´´Whatever happens never despair.´´

                                                                                                                 Eliška Nimburská

 A guest from Vrbová Lhota

  On 8th June our teacher Mrs Křížová invited her aunt, who is a teacher of English, to come to our lesson. Her name was Blanka Budková and she spoke English very well. The first hour she talked about her life in English and the second hour in Czech. The third hour we went to Fantazie and we talked about our future studies.

  Blanka was born in 1939 in Vrbová Lhota when the World War II began. She was the youngest of three sisters. They all lived in a small village Vrbová Lhota.  Her parents worked on their own farm. Blanka went to school in Vrbová Lhota and from 5th to 8th grade to Pečky. Her mother commited suicide in Poděbrady because her daughter Věra was not allowed to finish her studies at Gymnazium Poděbrady.

   Blanka helped with household.Then she wanted to go to Gymnazium Poděbrady but she didn’t get a permission to study because of her family background. So she wrote a letter to president Zápotocký and one week after she was accepted.

   After her studies she went to Gymnazium Poděbrady where she taught PE and Czech language. In 1971 she fell ill with liver. She had to eat in healthy way because her doctor told her that she would live only for next 5 – 10 years. She was unhappy and frustrated. But Blanka was strong. She kept strict diet for next 30 years. She told us it was a miracle.

   Since 1989 Blanka has been teaching German and English. She still loves English and she told us that she had read more books in English than in Czech.

   Her lifestory was strong and motivating. Nothing is impossible when you really want something on your life. Despite everything can seem negative, you have hope. Never give up. I liked the way Blanka told us her story. Her narrating skills were great.                                                                                             

Leontýna Kozáková


Slovníky k interaktivním učebnicím anglického jazyka

Beseda s panem Ladislavem Krištoufkem

prezentace                                                        otázky na hosta

Beseda žáků devátých tříd s absolventem ZŠ Pečky panem Ladislavem Krištoufkem

   Jsem velmi ráda, že pozvání do školy přijal bývalý žák školy. Povyprávěl skupině žáků anglické konverzace o životě s angličtinou a matematikou (statistikou).

    Dozvěděli jsme se o:

 • studiu angličtiny na pečecké škole do roku 2000 ( o divadlech, soutěžích, zahraničních pobytech, četbě, Comeniu a zkoušce FCE)

 • možnostech, kterými si angličtinu zlepšoval na střední a vysoké škole (letní školy s Američany, filmy, pobyty na zahraničních školách, Erasmus)

 • současné profesní dráze

 •  rodině našeho hosta

   Pan Krištoufek doporučil  přítomným žákům věnovat pozornost především slovní zásobě a nebát se mluvit. Po hodinovém vyprávění  a zodpovězení otázek si vyslechl  zážitky dětí z Londýna, které komentoval a společně jsme si dali malé občerstvení.

Následně jsem se zeptala třídy na dojmy – zde jsou:

Petra Březinová:

Překvapilo mě, že pan Krištoufek doma mluví na malého syna anglicky. Rozuměla jsem mu prakticky vše.

Evelin Jedlík:

Ráda bych si takovou hodinu angličtiny zopakovala.

Leontýna Kozáková:

Pan Krištoufek mluvil jen anglicky, to se mi líbilo. Uměl vyprávět. Procvičili jsme si poslech.

Nela Sedláčková:

Setkali jsme se s někým, kdo angličtinu v profesním životě používá a základy se naučil tady na škole. Jen jsem nevěděla, na co se ho mám ptát.

Nikola Švárová:

Bylo dobře, že psal názvy a výrazy na tabuli, abychom si mohli psát poznámky.

Aneta Hubáčková:

Dozvěděla jsem se o možnostech, které mi pomohou zlepšit současnou úroveň angličtiny.

Sára Pospíšilová:

Přednášející měl velkou slovní zásobu a já doufám, že jednou budu taky takhle mluvit – rychle a plynule.

Eliška Nimburská:

Zjistila jsem, čeho mohu dosáhnout, když budu ve studiu angličtiny pokračovat. Zaujalo mě, že svou ženu poznal v Anglii. Na naše otázky dokázal rychle reagovat. Skvělá akce a další motivace ke studiu angličtiny.

Pavla Kopejtková:

Překvapilo mě, že ke komunikaci v zahraničí používá jen angličtinu. A proč jsme se více nezapojili do diskuse? Někdo se stydí a někdo možná jen neví, co říct…

   Text v angličtině připraví žákyně redakční rady do  anglického časopisu

English Corner.

Mám velikou radost, že se našim absolventům daří a jsou profesně úspěšní.

Na společná léta nad angličtinou opravdu ráda vzpomínám.

Děkuji všem zúčastněným žákům, pro které toto setkání nebylo vůbec snadné a   panu učiteli Kuprovi za fotodokumentaci a videonahrávky.

společné fotoděkuji za návštěvu

malé pohoštění

  V.Křížová, 8. 2. 2016


Školní kolo dovednostní soutěže v anglickém jazyce

Kategorie I. A (jazyková úroveň A1 - A2)

   Žáci klasifikovaní známkou výbornou z anglického jazyka v 1. pololetí se sešli dne 26. ledna a 2. února v jazykové pracovně č.23, aby změřili své dovednosti v psaní a mluvení.

   Děkujeme všem 11 soutěžícím za velkou snahu i výkony a kolegyním za spolupráci (Mgr. Zajícové a Mgr.Hrnčířové).

    Na 3. místě se umístil Ondřej Tichý (57,5 bodů), na 2. místě Miloš Hotovec (63 bodů) a na 1. místě Lukáš Nimburský (66 bodů).

    Gratulujeme a přejeme úspěch v okresním kole konverzační soutěže dne 18. 2. 2016 v DDM Kolín.

Speaking in pairs Speaking in pairsPředání diplomu za 3. místo

Popis obrázkůDiplomVítěz Lukáš Nimburský bude školu reprezentovat v okresním kole soutěže

Mgr. Křížová ve spolupráci s Mgr. Hronovou


CLIL

 Londýn z výzvy 56

 pro rodiče žáků 6. - 9. tříd ve školní jídelně dne 18.1.2016

   Děkuji všem rodičům, kolegyním sboru a zástupcům sdružení rodičů  za vytvoření trpělivého  a milého publika pro prezentující žáky anglické konverzace devátých ročníků.

   Našim cílem bylo přiblížit rodičůmi efektivní a dnes moderní  metodu učení zvanou CLIL (angličtina je zde prostředkem ke komunikaci na zvoleném tématu). Tuto metodu jsme aplikovali na přípravu a zpracování výstupů ze  studijního pobytu v Londýně.

   V prezentaci jsme spojili naše znalosti dějepisu, zeměpisu, světové literatury, informatiky a anglického jazyka.

   Akci jsme naplánovali v souvislosti s přípravou na složení jazykové zkoušky  Preliminary for Schools v červnu 2016 v Praze, kde budeme mluvit v jazykové úrovni B1.  

   Podívejte se na fotodokumentaci do Fotogalerie - Anglický jazyk.

   Naše dojmy ze setkání naleznete na webu školy -  Anglický jazyk - English corner. 

  Za jeden a půl hodiny jsem bohužel nestihla probrat všechny body plánovaného programu.

Mgr. V.Křížová, 25. 1 .2016

Týna při skupinové prezentaciNiola a VeronikaNelaTerezaPtraPublikumTým prezentujícíchdRodičeModel ig Benu Lukáše

V. Křížová a žáci anglické konverzace IX. A, B, C

srdečně zvou rodiče, kteří mají své děti v šestých a v devátých třídách

na 18. 1. 2016 od 19.00 hodin do školní jídelny na společné setkání

 • Představíme výuku angličtiny na 2. stupni a výstupní jazykovou úroveň žáků pečecké školy v devátém ročníku.
 • Dozvíte se o možnostech ve výuce angličtiny, které škola na 2. stupně nabízí v rámci péče o nadané děti.

Program:

 1. Disponibilní hodiny ve vzdělávacím programu školy, kterými se posiluje výuka angličtiny (celkem 5 hodin v anglických konverzacích v 7. – 9. třídách)

 2. Výsledky žáků v okresních konverzačních soutěžích v angličtině

 3. Jazykové zkoušky na výstupu z 9. ročníku (PET – B1 úroveň) v Praze

 4. Mezinárodní projekty

 5. Vzdělávání na jazykových školách v zahraničí (výzva č. 56 OPVK) –prezentují žáci anglické konverzace

 6. Anglická divadla pro spolužáky a pro rodiče

 7. Anglické čtenářské dílny a vybavení knihovny

 8. Hodnocení výuky angličtiny a čtenářské gramotnosti českou školní inspekcí

 9. Integrované učení metodou CLIL v projektech a v přípravě poznávacích zájezdů

 10. Anglický časopis na webových stránkách školy (English Corner věnovaný průřezovým tématům vzdělávacího programu školy – multikulturní výchově, výchově k myšlení v evropských a globálních souvislostech)

 11. Besedy s absolventy koncepční péče o talentované žáky (profesní orientace žáků s využitím angličtiny)

V. Křížová, 7. 1. 2016


Evropa a svět nás zajímá (PT ŠVP)

předvánoční projekty 

Žáci sedmých tříd si po přečtení příběhu o indiánské dívce vyzkoušeli prezentaci o životě amerických Indiánů ve Virginii.

Cílem bylo podívat se do historie soužití lidí různých životních stylů a naučit se prezentační techniky.

Svoji roli zvládl velmi dobře Miloš Hotovec. Jeho řeč naleznete ve videonahávkách.

Miloš při prezentaci           Kultura Indiánů

Mám pro Vás velmi příjemné krátké hlášení do školního rozhlasu, kterým chci poděkovat.


Společná hodina angličtiny žáků devátých tříd

25.11. 2015 prezentujeme Londýn

Mám pro Vás velmi příjemné krátké hlášení do školního rozhlasu, kterým chci poděkovat.

Dnes absolvovalo 32 žáků devátých tříd velmi úspěšně společnou hodinu angličtiny v jazykové pracovně školy.

Z vyučujících 2. stupně nás technicky podpořil pan učitel Kupr a kolegyně Hronová doprovodila žáky své skupiny.

Proč jsme se sešli?

Nás Evropa a svět opravdu zajímá, není to pro nás jen průřezové téma zapsané v třídní knize. Měli jsme zážitky z týdenního pobytu v Londýně z výzvy č. 56 OPVK, o které jsme se chtěli podělit.

Londýnem nás prováděla Týna s pomocí vytvořené prezentace a ve spolupráci se spolužáky. Natočené videonahrávky jsme předvedli živě. Anglickou prezentaci jsme nakonec doplnili českým průvodním slovem.

Popovídali jsme si o  středověké podobě terorismu založená na víře,  přiblížili historické události i současnost Londýna a krátce se podívali  do blízkého okolí -  stihli jsme jen Stratford, Stonehenge a Windsor.  

Omlouváme se zúčastněným, protože jsme prezentaci nedokončili. Je dvouhodinová a nestihli bychom ji ani v konverzaci.

Černošské a muslimské rodiny se o nás vzorně postaraly stejně jako  lektor indického původu v anglické jazykové škole.   

Rozloučíme se druhým pozváním na prezentaci Londýna, která bude patřit našim učitelům angličtiny.

Pozváni jsou zástupci zřizovatele, starosta města Peček a cestovní kancelář Školní zájezdy Brno.

Budeme se na Vás těšit ve středu 16. prosince v 14.00 hodin v čísle 23 v rámci předvánočních akcí pro veřejnost.

Děkuji ještě jednou všem žákům, kteří dnes vystoupili a připravují se na PET zkoušku. 

Školní rozhlas slouží k rychlé evakuaci školy v případě ohrožení naší bezpečnosti. Mnohem příjemnější pro mne bylo to dnešní hlášení. 

Společná hodina mě opravdu potěšila a děkuji Vám za ni.

V. Křížová, 25.11.2015

Prezentace Londýna

 

 

 


Zájezd do Londýna z výzvy č. 56 OPVK Evaluace

Program zaměřený na poznání Londýna a památek UNESCO 

Zahrnoval Westmister i City (The Houses of Parliamet, Big Ben, Westmister Abbey, Downing Street, Trafalgar, Buckingham Palace, St. James´s Park, Hyde Park, Leicester Square, Soho, Chine Town, Covent Garden, London Eye, Madame Tussaud´s, The Tower of London, St Paul´s Cathedral, The Monument, The Globe, Greenwich - Cutty Shark). 

Prohlídce Londýna jsme věnovali dva dny a byly to dny velmi náročné (devět hodin chůze po městě).

Dále jsme do programu zařadili výlet do Stratfordu - Upon - Avon s prohlídkou rodného domu Shakespeara a Trinity Church, kde je spisovatel pochován.

Stonehenge je na seznamu chráněných památek (UNESCO).

Prošli jsme královský palác ve Windsoru. 

Program zaměřený na vzdělávání v anglické jazyce (dva dny  s devíti hodinami výuky s rodilým mluvčím) v Millfield Theatre v Londýně.

Skupina dvanácti pečeckých žáků prošla rozřazovacím testem střední pokročilosti velmi dobře. 

Zaměření uvedené na certifikátu dětí:

 • aspects of grammar, text analysis and development in the skills of listening, speaking, reading and writing in a communicative context 

Vyučující pan Doug D´Cruze se zaměřil na nácvik správné výslovnosti a na problémové oblasti v řeči českých dětí (tvoření otázek, používání členů, předpřítomných časů a podmínkových souvětí). Pohovořil krátce o památkách Londýna a byl překvapen znalostmi pečeckých žáků (texty měli připravené na natáčení videozáznamů). Pracovalo se různými metodami včetně CLILu.

Nepříjemná pro děti byla délka vyučování (5 hodin) s velmi krátkou přestávkou (20minut).

Hostitelské rodiny a multikulturní výchova v praxi

Všichni žáci bydleli v převážně černošské čtvrti Enfield, ochutnali exotická jídla, viděli životní styl muslimských rodin a byli příjemně překvapeni přátelským chování hostitelů. Komunikovali  anglicky a natáčeli rozhovory pro školní prezentace. 

 Studijně - vzdělávací cíl grantové výzvy č. 56 jsme naplnili na 100%.

Z hodnotících dotazníků vyplývá:

 1. Program se žákům líbil, i když ho považovali za fyzicky velmi náročný
 2. Někteří by při příští cestě do Lonýna volili leteckou přepravu 
 3. Shodují se v názoru, že byli na cestu velmi dobře připraveni v hodinách angličtiny ve škole 
 4. Práce s anglickým lektorem je motivovala k dalšímu studiu angličtiny (chtějí se zaměřit v tomto školním roce na výslovnost, rozšířit si slovní zásobu a především ve škole v hodinách více mluvit)
 5. Žáci zájezd do Londýna nedoporučují  žákům 3. - 7. tříd základních škol pro nároky na fyzickou zdatnost a jazykovou úroveň

Cestovní kanceláři Školní zájezdy Brno jsem poděkovala za organizaci celé cesty. Díky patří i panu průvodci, který souhlasil s úpravou programu na místě (prohlídkou korunovačních klenotů v Toweru a nahrazení Legolandu prohlídkou Windsoru).

Největší radost mám z chování žáků devátých ročníků zařazených do zájezdu

Skvěle reprezetovali naši školu, město, české rodiny i republiku.

Plnili zadané úkoly v angličtině (psali deník, fotili a nahrávali). Dobře spolupracovali s anglickým lektorem. Byli samostatní a dobře organizovaní při přesunech na rušných londýnských ulicích. Chovali se jako kulturní mladí lidé se smyslem pro krásu. Nejeli  do Londýna za levnými nákupy značkového oblečení a do prodejen rychlého občerstvení.   

Před námi je zpracování zážitků, fotografií a videonahrávek do prezentace pro spolužáky, učitele pečecké školy a  rodiče. 

Věra Křížová, 7. 10. 2015 

The Houses of Parliamentbyty královské rodinyWestminster AbbeyPřed katedrálou Sv.PavlaParkem k BuckingamuPřestávka na školním dvořePředávání certifikátů ve školeThe Tower of LondonWindsorl

Stonehengev zahradě u rodného domu Shakespeara ve Stratfordu


Zájezd do Londýna z výzvy 56 OPVK

Výzva na podporu výuky cizích jazyků a v cizích jazycích

Královský Londýn s výukou: – č. programu 4515d v katalogu www.skolnizajezdy.cz

Termín: 28.9. – 4. 10. 2015

Cena: 11. 850 Kč (ubytování, výuka v jazykové škole, doprava, strava, pojištění, průvodce, přistavení autobusu ke škole)

Doplatek rodičů:  2 840 Kč celkem (i se vstupy) – ve dvou splátkách (315Kč + 2.525 Kč)

Výměna peněz je na zvážení rodičů (kapesné)

Příprava žáků v Aj:  celé září v hodinách anglického jazyka a anglické konverzace

Quick Placement Test: žáci byli na základě jazykového testu jazykové školy v Londýně rozřazeni do skupin pro výuku

Úkoly k cestě:

 • psát cestovní deník

 • fotit památky – soutěž

 • natáčet anglické komentáře pro prezentace

 • nahrát rozhovor v hostitelské rodině na mobilní telefon

 • publikovat v elektronickém časopisu na webu školy (English Corner) cestovní deník

 • vystavit na nástěnce v jazykové pracovně č. 23 speeches s fotem

 • předvést rodičům a spolužákům prezentace před vánočními svátky

Informace k cestě: týden před odjezdem společně s poučením žáků o bezpečnosti.

V. Křížová, 16. 9. 2015


Shades of ELT 2015

Desátá mezinárodní a čtrnáctá národní konference Asociace učitelů angličtiny České republiky (ATECR) se konala od 4. - 6. září 2015 v Uherském Hradišti. Ze ZŠ Pečky se setkání zúčastnily Mgr. Marcela Němcová a Věra Křížová.

Uherské Hradištěpříjemné prostředíoznačení účastníků konference

   Britští lektoři se zaměřili na:

 1.  Metody výuky angličtiny (Graham Hall: Tradition, inovation a and change) – současný přístup doporučuje kombinovat staré i nové přístupy, které učiteli fungují v konkrétní třídě s využitím moderních technologií tam, kde se hodí

 2. Clil – metoda integrovaného učení (Gary Anderson:CLIL Won´t Kill) je využívána dle podmínek konkrétních škol jazykáři i nejazykáři. V učebnicích angličtiny je zapracovaná. Pečecká škola jde cestou, kterou přednášející nazýval tiny CLIL – integrovaným způsobem se vyučují průřezová témata ŠVP v anglických konverzacích.   

 3. Učebnice angličtiny používané ve světě připravují většinou britští autoři a učitelé v různých zemích pak dodají studentům pohled národní i osobní tak, aby se student s učebnicí cítil dobře (Hugh Dellar: Localising the global coursebook).¨Textbooks    CLIL     Methods

                        Setkání jsme dále využily k:

 1.  získání vzorků nových učebnic (1.st.)

 2. získání učebnic zdarma v rámci pilotního projektu (2.st.)

Screen On - pilotní učebnice do anglické konverzace

   Výzva č. 56

 1. Za užitečné považuji osobní setkání se zástupci cestovní kanceláře, která pro naše žáky zajistí studijně-poznávací zájezd do Londýnašablona č. 4.

 2. Shadowing pro vyučující matematiky a chemie nám pomáhá zajistit SOL (nezisková organizace z Devonu) – ředitel pan Grenville Yeo a zástupce v ČR paní Mikešová. V říjnu se dozvíme, je- li to možné na britské škole – šablona č.3.

SOL - ředitel

   Třídenní konferenci jsme hodnotily jako výbornou a děkujeme organizátorkám Fakulty logistiky a krizového managementu (za všechny jmenovitě Mgr. Libuši Kohutové).Organizátorka konference

   Uherské Hradiště má překrásné centrum, dobrá vína a muzikanty. Můžeme vřele doporučit i k rekreaci...

Slovácká muzika    

                 

Mgr. Marcela Němcová a Věra Křížová, ZŠ Pečky, 8. 9. 2015

Info učitelskému sboru      

2014 - 2015

Návštěva žáků 5. ročníku ZŠ Tatce na pečecké škole

   Dne 15. 5. k nám do školy zavítala skupina šesti žáků ze základní školy v Tatcích v doprovodu paní ředitelky Vlčkové. 

   Program byl zaměřen na moderní technologie ve výuce přírodovědných předmětů. Naši hosté si prohlédli novou pracovnu fyziky a chemie, v doprovodu pana učitele Kupra následovala vycházka na venkovní sportoviště v parku a končili jsme v jazykové pracovně školy anglickou pohádkou The Stone Flower. 

   Spolupráce s paní ředitelkou Vlčkovou je již několik let vynikající. Je domluveno setkání žáků v příštím školním roce na pečecké školy a úzká spolupráce obou škol. Ráda jsem přijala pozvání do výuky na základní škole v Tatcích. Každá škola regionu je  něčem jedinečná. Na velikosti školy či technickém vybavení opravdu nezáleží. Za výsledky žáků základních škol stojí všude hlavně pracovití učitelé.  Bylo pro mě zajímavé porovnat oblasti, ve kterých obě školy žádají o evropské peníze (z výzvy 56) nebo čím se školy liší v oblasti organizace výuky a řízení.  

   Pečecká škola ukázala našim budoucím žákům několik oblastí, které podporuje z disponibilních hodin ve volitelných předmětech:

 • ICT a moderních technologií (volitelný předmět informatika)
 • Přírodovědné předměty (volitelný předmět přírodovědný seminář)
 • Všestrannost ve sportu a zdravý životní styl (volitelný předmět sportovní hry)
 • Anglický jazyk (volitelný předmět anglická konverzace)

   Děkuji všem, kteří se na úspěchu dnešního dne podíleli. Především paní učitelce Vernerové a Krištoufkové, třídám VI. B a VI. A, panu učiteli Kuprovi a žákům anglické konverzace VII. A, B, C. Za milou společnost dále děkuji všem žákům ze ZŠ Tatce a paní ředitelce Vlčkové. Škoda, že času bylo tak málo.

   Věřím, že se žáci z Tatec budou  na naší škole v šesté třídě dobře cítit, když měli možnost poznat prostředí školy, některé učitele, projít se městem a posedět v cukrárně.

   Rádi se s vámi setkáme i na pečecké pouti Mašinka k 90. výročí povýšení Peček na město, která se koná dne 6. června.  Poznejte lépe město, kam budete dojíždět do základní školy.

   Na spolupráci v příštím školním roce se těšíme již dnes.                                    Věra Křížová

ve sportovním areálu S kolegyní Pospíšilovou Při anglickém divadle

Redakční rada (RR) při ZŠ Pečky  zřizuje ENGLISH  CORNER

   Pečecká škola nemá školní časopis v elektronické podobě. Mohli bychom nejspíš požádat redakční radu místních novin o prostor v pečeckých novinách  - ENGLISH  CORNER -  kde bychom pravidelně publikovali.  Alespoň to nám poradila paní Krulišová z knihovny na mailový dotaz paní učitelky Křížové.  

    Rozhodli jsme se  jinak. Zřídili jsme si  redakční radu sami. Naučíme se pracovat na školním webu, zveřejňovat písemné práce a videonahrávky z našich mobilů, pořízené v anglické konverzaci v příštím  školním roce. Snad to při jedné hodině volitelného předmětu zvládneme.

    Rádi bychom si všichni zlepšili dovednosti  v oblasti  psaní a mluvení v rámci přípravy na složení jazykové zkoušky PET v příštím školním roce.

   Práce s počítačem nás baví. Zvládnutí školního webu se nám může hodit i při studiu na středních školách. Nebo budeme zapojeni do dalšího mezikontinentálního projektu typu La-Ngonpa.

    Kdo ví, co přinese školní rok 2015/2016?  

   Vkládat na web se budeme snažit alespoň jedenkrát měsíčně. 

   Co si o našem nápadu myslíte? 

 Pište nám na e-mail: admin@zspecky.cz 

Předem děkujeme.

  N. Sedláčková, L. Kozáková a E. Nimburská za redakční tým při ZŠ Pečky.      

ENGLISH CORNER number 1 

   V prvním čísle anglického elektronického časopisu chceme našimi úvahami přispět ke změněně chování části žáků pečecké školy.                 

    V rámci zlepšení čtenářských dovedností pracujeme  v anglických konverzacích s autentickými příběhy z internetu. Snažíme se o rozšítření slovní zásoby a procvičení psaní s mluvením. To jsou produktivní dovednosti, se kterými má současná generace mladistvých největší potíže.Ve videu - Anglický jazyk 2014/2015 najdete krátkou nahrávku k příběhu The girl who sold cookies.                                         

                                                                                                                   RR

A. Writing essays

Handprints on the walls

     Students wipe their wet hands on the walls in the restrooms because the hand driers don´t usually work so they have nothing to wipe with. What can we do about it?

The problem is that the walls in the restrooms are dirty and there are handprints on them. The walls are dirtier and dirtier and soon, the school will have to paint them again. It will cost money which could be used to buy new textbooks, computers or other equipment for school.

     The school can put paper towels to the restrooms. This way students will wipe their hands on the towels and not on the walls. The paper towels would cost some money but I suppose that they are much cheaper than painting the whole walls. Or we can ask the students to bring their own tissues to school but I am not sure if they will listen to us.

     To conclude, the handprints on the walls is a problem which can be solved but we have to pay attention to it.

               Nela Sedláčková

 

Budeme zase zbytečně malovat zdi na WC?

Rubbish in our school

   Our school has a problem with rubbish. Pupils throw wrappers everywhere. Bubble gums are attached under the desks, on the ground and under the shelves. Many chairs are damaged and toilets are dirty.

   The problem with rubbish is that it is disgusting. When you touch place under the desk or chair, you feel sticky bubble gums. Sometimes when you are sitting, some sticky thing can attached your jeans. You worry every moment you have to touch desks or chairs. Another problem with dirt is that many pupils stopped going to the toilets because of dirty toilets. Also litter in classes is not pleasant.

   There are some solutions to these problems. We can ask the head of the school to put more bins in and around school. There could be clean-up days or some students volunteer could pick up litter every day. We can tell pupils to throw bubble gums in bins and explain why it  is important to keep toilets clean. In these ways, we can reduce the amount of rubbish in our school.

   To conclude, all pupils can help reduce the amount of rubbish in and around our school and keep school cleaner.    L.Kozáková Žvýkačky na nábytku

Mess around our school

     If you go around our school, you will see a mess. It is unpleasant, so what can we do about it?

     I went around our school and I saw four plastic bottles, sweet wrappers and handkerchiefs around a basket and finally, a fallen roof tile. The problem with plastic bottles is that if we don´t recycle  them, they won´t disintegrate. Also, it is very unpleasant for people. Secondly, the problem with sweet wrappers and handkerchiefs is that a wind can blow it away and the mess will be everywhere. Also, used handkerchiefs can carry bacterias. Finally, a fallen roof tile is very dangerous because of injury. If someone stands under the school roof, the tile will fall on him.

     There are some solutions to these problems. We can try to find people who make this mess. Then, they should tidy it. Also, we can try to prepare clean-up days around our school. For third problem, we should call a roofer who will check the school roof and then say if it needs to change or not.

     To conclude, we can do a lot if we have eyes wide open. These problems can just disappear.

                                                                                           E.  Nimburská                                        

střešní taškapapírové kapesníkyplastové láhve

B. Working with stories from the Internet

  We were given the story to read in pairs. Re - telling and re-writing it was the task. We did both.   

The girl who sold cookies

     The story was about a girl Yangba who was seven or eight years old and she sold cookies. She a father and a stepmother. A yellow bird kaya was her friend.

     She was always watching people in the city. One day arrived a huge car with a beautiful lady who came to vaccinate some students. When she was leaving, she destroyed Yangba’s fried dumplings.

     Yangba had no money, so she was afraid of coming home. She hid in the mango tree. Then she saw some thieves who stole eight small diamonds and they lost them. She took diamonds and one of them sold. She bought a pair of new shoes. She always wanted to go to school and her dream came true. She was very happy in the end.

     Written by L. Kozáková

The girl who sold cookies

     There was a little girl called Yangba. She was selling cookies in front of the school every day and dreamt about being a student. One day, people in white coats arrived at her village. There was a beautiful lady with them.

     As they were leaving, a lady crushed the bowl with girl´s fried dumplings. Yangba started to cry and the lady shouted at her. She didn´t want to go home with empty hands so she spent a night in a tree.

     The thieves appeared under the tree but she frightened them and they ran away. They left some diamonds under the tree. Yangba sold a diamond and bought new shoes. Her stepmother was angry at her but she ran away with her shoes. Nobody is certain where she went.

     Written by N.Sedláčková

The Royal Bee

   The story was based on the true story. It was about a poor boy Song-ho who lived with his mother. His mother worked as a farmhand harvesting when was a period of harvest.

   Song-ho wanted to go to school because he wanted to have a better life with his mother. A teacher refused him. Song-ho decided to listen to his teaching behind a door. One day, the teacher invited him to a classroom. His class tested Song-ho's knowledge. He answer without a mistake. Song-ho was accepted into the class.

   One day, Song-ho was chosen to The Royal Bee. When a competition ended, there were two pupils. One of them was Song-ho. Judges asked them what the victory of The Royal Bee would mean to them. Song-ho composed a poem about his life and he won.

   His life became better and he helped his mother as well.

Written by E. Nimburská and S. PospíšilováVkládání textu na web

C. Reading at home - O.Wilde

The birhday of the Infanta

   This tale written by O. Wilde was about princess Infanta and a little dwarf.  Infanta was twelve years old and she was just celebrated her birthday.

   Her father was very sad, because his wife and Infanta´s mother died soon after her child was born. The father went to the grave of his wife every year. Just on the Infanta´s birthday.

    She was very interested why her father went away  at this day so important for her. A lot of musicians and people came to celebrate her birthday. There was a little dwarf, too, and he was very ugly. Infanta was laughting at him, because he was dancing and it was very funny.

   Infanta wanted to see him dancing again. The little dwarf loved her and when he found that infanta didn´t love him, his heart broke and he died.

   The end was so sad…

                                                                                                                     K. Žůrková

Setkání absolventů (1990 - 2015)

 Den otevřených dveří jazykové pracony v č. 23

1. Absolventka i budoucí kolegyně K.Čiháková2. Adélka angličtinu využívá v zaměstnáníBudeme mít hosta, který nám představí Austrálii v anglických konverzacíchB.Němcová byla nejúspěšnější žákyní pečecké školy v koncerzačních soutěžíchBývalý ředitel pan Ponocný stál u zrodu koncepce péče o nadané na ZŠ PečkySpolužačky nad archivovanými pracemi v Aj

Dcera i bývalá absolventka Děkuji Dáše i všem žákům a kolegyním za pomoc s organizací setkáníL.Krištoufek - dnes VŠ pedagog - potěšen pohledem na historická fota z Británie

Máme krásné chodby i pro budoucí generace pečeckých dítek - Anežka v akciVzkaz paní učitelce - zachovejte náročnost i kvalitu výuky nadaných na pečecké školeKamarádí se děti bývalých absolventů

Konečně jsou užitečné kroniky 2.st. (1998 - 2014) Matky a učitelky zadávají nejtěžší úkoly - omlouvám se.Jistě mě nemine jazykový kurz pro úplné začátečníky

Děkuji za spolupráci  rodičům v uplynulých letech - Markéta Zedníková s maminkouHistorie řízené kvality ve výuce angličtiny je na nástěnkách i ve sborníkuPřejeme úspěšný start v učitelském sboru od září 2015

Sourozenci Krištoufkovi ve dvou generacích nad školní kronikouNa spolupráci s mladými vyučujícími se těšímDěkuji za vyplněné evaluační dotazníky, které vyhodnotím a umístím na web

Sourozenci Krištoufkovi po letech opět spolu v jazykové pracovněDěkuji Lukáši Hubáčkovi s přítelkyní za fotodokumentaci a přeji úspěchy ve studiu i osobním životě. Mám radost ze setkání mladých učitelů - děkuji B.Glaserové i K.Holubové, že naše setkání podpořily svou účastí.

Vloženo 27.4. 2015

Věra Křížová

Hodnocení výuky angličtiny na ZŠ Pečky

(1990 – 2015)

 v anglických konverzacích

Závěry z evaluačních dotazníků

25. 4. 2015 – Den otevřených dveří jazykové pracovny č. 23

Zúčastnili se žáci vycházející v roce 1994 – 2012.

  Na setkání byli pozvaní zástupci zřizovatele, sdružení rodičů, mladí kolegové a kolegyně sboru, nastupující učitelé od září 2015.

Otázky, na které jsme hledali společně odpovědi:

1. Byla koncepce péče o nadané v 90. letech správně nastavena?

2. Jak může pečecká škola ve výuce angličtiny využít zkušeností absolventů ze středních škol?

3. Co do koncepce péče o nadané nově vložit na roky 2015 - 2019?

4. Jak modernizovat jazykovou pracovnu?

5. Je znalost angličtiny důležitá z hlediska pracovního uplatnění absolventů ZŠ Pečky v roce 2015?   

6. Jak motivovat současné žáky 2. st. základní školy ke studiu angličtiny? Problém evropský – nejen pečecký.


1. Bývalý absolventi vzpomínali na různorodost metod a forem práce, na anglická divadelní vystoupení pro rodiče, na předmětové projekty, mezinárodní spolupráci, četbu anglických knížek, konverzační soutěže, využívání moderních technologií při studiu angličtiny, na integrované učení (dnes tak moderní CLIL), na zahraniční studijní pobyty, pořádek a kázeň v hodinách, na stres při veřejných vystoupeních nebo na natáčení anglických výstupů na kameru pro školní web, na tvorbu filmů, vybavenou jazykovou pracovnu. Především je potěšily 25 let archivované fotografie a písemné práce, shrnutí školních roků ve výuce angličtiny v kronikách (bohužel až od roku 1998). Vše ukazovali svým dětem, partnerům a rodinným příslušníkům.

Závěr č. 1: Bývalí absolventi na výuku angličtinu na pečecké škole rádi vzpomínají proto, že se v hodinách nenudili.

2. Učebnice na středních školách byly většinou na nižší jazykové úrovni, než měli žáci na odchodu ze ZŠ. Učivo zapomínali a na  hodiny se neučili (někteří až do maturity). Na průmyslové škole nebo obchodní akademii buď na hodiny angličtiny nemuseli chodit nebo učitelům s nižší jazykovou úrovní s hodinami pomáhali. Po předložení certifikátu z FCE zkoušky nechodili na angličtinu ani na některých vysokých školách. Potíže mají zejména žáci, kteří žijí ve smíšených rodinách, kde je jeden z rodičů rodilí mluvčí. Jazykáři je na středních školách nedokáží v hodinách využít a zaměstnat.

Závěr č. 2: Naši absolventi se na středních školách v Poděbradech, v Kolíně a v Praze setkali do roku 2012 s  frontální metodou práce učitele se třídou.

3. Ohledně koncepce péče o jazykově orientované žáky jsem nedostala od absolventů žádné připomínky, pouze doporučení: 

Závěr č. 3: V koncepci nastavené v roce 1990 pokračovat a udržet vysokou úroveň  péče o talenty v anglických konverzacích.  

4.  Reakce z dotazníků je jednoznačná. Pracovna č. 23 snese srovnání se školami v zahraničí a je v ní vše potřebné.  S jedinou připomínkou mohu jen souhlasit:

Závěr č. 4: Vyměnit stávající dataprojektor v č. 23 za kvalitní. Bude řešeno v rámci údržby a odpisů nefunkční techniky. Dle názoru absolventů tablety či interaktivní tabule výsledky žáků nezlepší – módní trendy a tlaky firem na prodej….     

5. Většina bývalých absolventů angličtinu aktivně využívá ve studiu, při zahraničních cestách a studijních pobytech, v grantových pracovních výměnách, při pracovních jednáních se zahraničními klienty a v mezinárodních společnostech, k publikační a přednáškové činnosti na VŠ, nejméně využívají angličtinu ženy na mateřské dovolené.

Závěr č. 5: Kvalita výuky angličtiny na základních i středních školách je opravdu důležitá z hlediska uplatnění na pracovním trhu. Školy by měly zaměstnávat plně kvalifikované  a kvalitní učitele cizích jazyků.

6. Bývalí absolventi většinou litovali, že netušili na 2. stupni, jak moc jim bude angličtina užitečná, proč je nutím k výkonům a poctivé přípravě na hodiny.

Závěr č. 6: Dvě absolventky pečecké školy přijdou do anglických konverzací v rámci výchovy k volbě povolání a vysvětlí na vlastním životním příběhu, jak s angličtinou objely svět, studovaly na zahraničních školách a pracovně pobývaly v anglicky mluvících zemích. Prezentovat budou v angličtině.

Děkuji kolegyním a kolegům 2. st. za účast i pomoc s organizací setkání:

 • L. Krištoufkové za aktivní účast a spolupráci.
 • P. Kuprovi  a několika dalším kolegyním sboru za šíření pozvánky na Facebooku.
 • K. Holubové a B. Glaserové  - setkání s nově nastupujícími učitelkam.
 • M. Píšové za čas, který strávila s novou kolegyní v kabinetě po setkání.
 • Paní učitelce Vernerové a Plačkové, které na setkání doprovodily dcery.

Děkuji paní Zedníkové, která zastoupila rodičovskou veřejnost a doprovodila na setkání dceru Markétu.

Děkuji oběma ředitelům pečecké školy za podporu setkání s absolventy osobní účastí.   

   Za pana ředitele Ponocného celá koncepce péče o nadané vznikla, angličtina byla vždy provázána s informatikou a moderními technologiemi. Podporoval disponibilní hodinové dotace v anglických konverzacích, aktivně pomáhal organizovat metodické semináře pro učitele z celé ČR, umožnil jazykové kurzy při pečecké základní škole.

   Současný ředitel pan Zajíc zaměřil pozornost na vzdělávání učitelů cizích jazyků i ostatních vyučujících z grantů ve spolupráci se zástupkyní na 1. stupni paní Vlasákovou (zažádáno v rámci Erasma +  a výzvy č. 56).

     Vzdělávání sborovny může zvýšit kvalitu výuky cizích jazyků na škole a umožní větší zapojení učitelů do evropské spolupráce. Výuka angličtiny se může zlepšit také kvalitní personální politikou školy v příštích letech.

  V. Křížová, 7. 5. 2015

     CLIL

     pro 5. ročníky formou divadla -  v odehrané  pohádce jsme spojili znalosti:

 • ICT (při výrobě pozvánek - plakátu)
 • výtvarné výchovy (namalování kulisy)
 • hudební výchovu (písničky)
 • zeměpisu (pohoří Ural na mapě)
 • anglického jazyka (komunikace a rámci rolí)

     Děkuji hereckému týmu za výkon. Opravdu pěkně se rolí zhostili:

Danila (O.Brun), Katja (K. Žůrková), The Mistress of the Copper Mountain (L.Radoňská), singers (A. Plzáková a Ž. Žáková), narrators (vypravěčky).

     E. Drábková zvládla na výbornou práci s počítačem a J. Vilím dobře zastoupil M. Jelínka čtením z listu.  

      Pokud si budete přát představení zopakovat pro rodiče, stačí se domluvit v týmu a navrhnout mi den.

     Paní učitelce Němcové děkujeme za netradiční odměnu. Vlídná slova na závěr vystoupení potěšila všechny přítomné. 

     V hodinách anglické konverzace se dále zaměříme na práci s literaturou, na četbu agnlických klasických autorů. Dramatickou výchovu vystřídá intenzivní práce v oblasti  čtenářské gramotnosti.   

      V. Křížová, 14. 4. 2015

Hlavní postavy pohádky              Vystupující žáci

The Stone Flower

   V rámci oslav 25 let výuky angličtiny v anglických konverzacích na pečecké škole si žáci 7. ročníků připravili divadelní představení pro spolužáky z 5. ročníků, které zveme do jazykové pracovny č. 23 na společnou hodinu angličtiny dne 14.4.v 8.40.

   Děkuji hereckému týmu za snahu při přípravě vystoupení a paní učitelce M. Němcové za spolupráci. 

V. Křížová, 10. 4. 2015

The Stone Flower

Ukázkové hodiny angličtiny pro rodiče 

Vážení rodiče,

přijměte pozvání na 22. 4. do dvou hodin angličtiny, které otevírám veřejnosti v rámci propagace výuky angličtiny jazykově orientovaných dětí na pečecké škole.

Možná se rozhodujete, jestli svěřit své dítě pečecké škole do 1. třídy nebo uvažujete o přestupu na víceleté gymnázium.

Zajímá Vás:

 • s jakou jazykovou úrovní odchází naši žáci na výběrové střední školy?

 • v čem interaktivní učebnice pomáhají dětem zvládnout cizí jazyk?

 • čím se metody výuky angličtiny liší na 1. a na 2. stupni?

 • jak úspěšně připravit žáka základní školy na jazykové zkoušky?

 • proč je CLIL vhodný pro celoroční přípravu žáků na zájezd do Londýna v anglických konverzacích?

Uvidíte žáky při práci s interaktivní učebnicí – 22. 4. v č. 23 (1. patro ve staré budově školy)

 1. SPARK 3             8. ročníky pracují v jazykové úrovni B1      8. 40 –   9. 25

 2. FAIRYLAND 2     2. ročníky učící se v jazykovém kurzu      13. 20 – 14. 05

Bude pro Vás možná zajímavé porovnat výuku na nejnižší a nejvyšší jazykové úrovni na pečecké škole.

V. Křížová, 9. 4. 2015

Interaktivní učebnice SPARK       Fairyland 2

25 let výuky angličtiny na ZŠ Pečky

    Zvu bývalé žáky, kteří od roku 1990 prošli výukou angličtiny v jazykové pracovně č. 23, na setkání. Bylo by fajn zavzpomínat nad školními kronikami a dozvědět se, jak jste angličtinu ze základní školy využili v návazném studiu, ve vaší profesi i v osobním životě. Rodinní příslušníci budou vítáni. Věřím, že mé pozvání rozšíříte prostřednictvím sociálních sítí. Těším se na Vás dne 25. 4. a budu s pohoštěním pro malé i velké připravena v 9.00 v jazykové pracovně č. 23.

   Uvítám Vaše návrhy na zkvalitnění výuky angličtiny a zapracuji je do koncepce rozvoje školy na dalších 5 let.

Vaše paní učitelka V. Křížová

Slovníky k učebnici Access 2-4

(určeno pouze pro potřeby vlastníků učenic)

Okresní kolo konverzační soutěže v Aj

DDM Kolín

19. 2. 2015

     Ze základní školy Pečky se soutěže v okresním kolo zúčastnily 4 žákyně. V kategorii

I. A Žanete Vrbová a Kateřina Žůrkově a v kategorii II. A Nela Sedláčková a Leontýna Kozáková.

     Týna si přivezla pěkné druhé místo, ke kterému jí gratuluji. 

      Děkuji kolegyni z Velimi, Kateřině Holanové, která mi velmi pomohla při ústním zkoušení žáků gymnázií Kolín a Český Brod.

      Věra Křížová, 20.2.2015

soutěžící     S kolegyní z Velimi

 Prezentace klasické dětské literatury

Život a dílo Beatrix Potter

Peter Rabbit

  Děkuji Elišce Nimburské za podařenou prezentaci, ve které využila  svých znalostí díla  anglické spisovatelky (DVD pro děti). Prezentaci zakončila četbou úryvku z knížky. Video k nahlédnutí zde.

   Čas, který věnujete pečlivé domácí přípravě na hodiny angličtiny, přináší znalosti a konkrétní dovednosti, které se vám budou hodit na středních školách i v životě.

   Přeji všem svým žákům krásné vánoční svátky.

   V.Křížová, 12.12.2014

Eliška při přípravě prezentace 

Paní Zittová v hodinách angličtiny

  Mám radost, pokud studenti o učitelskou profesi projeví zájem o praxi na základní škole. V současnosti je práce učitelů na 2.stupni ve výuce cizích jazyků opravdu nelehká, protože současné děti je obtížné motivovat k výkonu.

  S paní Zittovou jsem strávila příjemné dopoledne v jazykové pracovně školy. Velmi jí děkuji za návštěvu i zájem o organizaci výuky jazykově nadaných dětí. Přeji úspěšné dokončení studia.

Paní Zittová na návštěvě školyi

   Věra Křížová, 1.12.2014

Peter Pan for schoolmates

   Děkuji žákům anglické konverzace za pěkné vystoupení pro spolužáky dne 20. 11. 2014. Skupina paní učitelky Vlasákové nám vytvořila pozorné publikum, které jsme v závěru odměnili malou ukázku z příběhu o Petru Panovi z DVD.

   Setkání Petra s Wendy předvedly dvě herecké dovjice, divadlo jsme uvedli i zakončili písničkou, zvukové efekty obstaral počítač.

   Děkuji maminkám (možná babičkám) za pomoc s kostýmy, všem zúčastněným za nastudování rolí a spolupráci.

   Věřím, že se nám povede i vystoupení pro rodiče 25.11.2014 od 19.00 hodin. Těšíme se na Vás...

    V. Křížová, 20.11.2014

                   Naše krásná vílaLinda s Matějem na scéně  Spolužáci při představení

Sametová revoluce

Lidská práva a základní svobody nejsou samozřejmostí v mnoho zemích světa

17.listopad v Praze Letenská pláň Václavské náměstíHavel na Hrad

   To, že jsem dnes mohla vyprávět dětem jako pamětník zážitky z doby Normalizace a Sametové revoluce, je pro mne důkazem fungující demokracie na ZŠ Pečky i ve městě.

   Poprvé jsem promluvila o zkušenostech s paní ředitelkou Šmejkalovu a Novákovou na pečecké škole.  Popsala jsem, jak se žilo dítěti s nálepkou buržoazního předka v Pečkách.  Zmínila jsem se o morálně silných učitelích, kteří mě inspirovali  - panu Koláčnému a paní Králové.

   Děti viděly moji skautskou kroniku s portrétem Dubčeka, Kryla a letákem pro okupační armády z roku 1968. Vyprávěla jsem o panu Šamšovi a MUDr. Kroupovi.  Prohlédli jsme si fotky z doby, kdy jsem chodila do Sokola  a vzorem osobní statečnosti na mezinárodním poli pro mě byla gymnastka  V. Čáslavská.

  Přečetla jsem ze svých dobových zápisků z Paříže průběh setkání s nezapomenutelným Pavlem Tigridem těsně před Sametovou revolucí a popsala převoz samizdatové literatury za ostnatý drát.

   Každý z mých žáků rozumí, proč si vážím Václava Havla. Inspiroval mě jako samizdatový autor a politický vězeň. Následně jako vynikající řečník na setkání na Škroupově náměstí na manifestaci za lidská práva.

  Vysvětlila jsem krátce vznik OF v Pečkách (debaty v Klubu s panem Kaplanem a mnoha dalšími) a první svobodné volby, kterými se stal starostou Ing. Pospíšil a ředitelem školy demokrat tělem i duší, pan Ponocný.

   Pro děti mohlo být zajímavé vylíčení mého osobního setkání s americkým prezidentem  Clintonem ve Washingtonu  rok před jeho setkáním s Václavem Havlem,  na které se tehdy velmi těšil (zahrál pak na saxofon v Redutě).

    Prezident Havel mi otvíral dveře ve třinácti amerických státech v roce 1991 a 1993. Zůstává symbolem pro každého, kdo nemá to štěstí žít v bohaté a svodné zemi.

   Nestihla jsem přečíst osobní vzkaz K. Schwarzenbergovi z roku 2011. Žádala jsem ho o podpis knihy Knížecí život. Vyjádřila jsem přání, aby k titulu ministra zahraničí přidal ještě úřad prezidenta republiky. To se bohužel nepodařilo. I o tom je demokracie.

   Hodinu jsme zakončili četbou  z knížky čestného občana města Peček Benedikta V. Holoty  Nebyl jsem hrdinou (str. 98 – 117) abychom se ujistili, že i v těžkých dobách v Pečkách žili slušní lidé, kteří si pomáhali.

   V. Křížová, 12. 11. 2014

Nebyl jsem hrdina  Bratr Šamša Podpis pátera Benedikta Nástěnka z besedy Čteme z knížky pana Holoty   Knížecí život - Karel Schwarzenberg Vzkaz ministru zahraničí Osobnosti Sametové revoluce Pavel Tigrid

COMENIUS

J. A. Komenský

Tina - my friend from Slovenia
       In our school we have a special project called Comenius.  It was for me and another children a chance to meet new friends.  I was hosting a girl from Slovenia.
      Her name is Tina and she’s 14 years old. She lives in a town called Velenje. It’s one of the biggest towns of  Slovenia. She lives in a flat with her family. Tina goes to school in Velenje.
      She also really likes music. Her favorite band is RBD, but they broke up few years before. She can play the citar, too.
      Tina likes girls‘ movies such as Mean Girls with Lindsay Lohan who plays the main character.
     On Sunday we went to Prague. To explore well known places such -  Charles’s Bridge, Astronomical Clock, Old-town square. She liked Pařížská’s street most, because of  expensive brands. Then we went to the Black Bridge center and to the cinema.
      I hope that she liked her vacation in the Czech Republic and also I’d like to see her again.

Petra Březinová


Petra s kamarádkou ze Slovinska

Living with Borbála Karkó from Hungary  

   My friend´s name was Borbála Karkó. She came to our family from Hungary where she lives in Tata, the town with about 20 000 residents.

   She is 17 years old and she studies  a grammar school. Soon she is going to take leaving exams. After the grammar school she wants to study literature at the university in Budapest. She told me she had an older sister.

   Her hobbies are making films, reading books and listening to jazz and blues. Her favourite  Czech writer is Bohumil Hrabal. She knows his movies well. That´s amazing! We were surprised…

   On Saturday we went for a trip to Kersko to see Bohumil Hrabal’s cottage and his grave in Hradiško. We also visited an art gallery Atelier Kuba. I took  a photo at Nymburk square on a wooden bench where was Bohumil Hrabal sitting with his books and a cat. We continued to Prague as she wanted to go to the Bohumil Hrabal’s wall in Libeň. Then we travelled to the  historical centre to see other sights - Petřín, Prague Castle, St. Vitus Cathedral, Kampa and John Lennon’s wall. We crossed the Charles Bridge and finished the trip at the Old Town Square with tasty pizza.

   To sum up I think that Comenius is interesting project which gives you a chance to meet new friends, visit foreign countries and use English for communication. I enjoyed every day…

Tereza Vaníčková

Tereza maďarskou kamarádkou                
 

Teaching for Tomorrow

Mezinárodní konference učitelů angličtiny

Liberec 19. – 20. 9. 2014

  Potěšilo mě setkání s Malcolmem Griffithsem, který vedl Britskou radu od revoluce do roku 2002 více než úspěšně -  popovídali jsme o La-Ngonpu na pečecké škole a jeho zkušenostech z pobytu v rozvojových zemích.

Malcolm Griffiths

   Proč se děti v Bangladéši, Afganistánu nebo Indii chtějí naučit angličtinu (v počtu 60 na učitele ve škole bez vybavení) a některé děti i rodiče v ČR nechápou, proč je zvládnutí cizí řeči opravdu důležité pro budoucí uplatnění? To netušíme….

  Vydavatelství INFOA

  Pracovité a spolehlivé lidi je radost potkávat. Paní Kutalová zařídí pro pečeckou školu opravdu vše v oblasti učebnic i pomůcek pro výuku jazykově nadaných žáků – včetně pilotních programů – letos to bude v konverzacích osmých tříd nová elektronická učebnice SPARK 3.

   Díky ní vznikla na naší škole tradice divadelních představení pro spolužáky i rodiče a máme výborně vybavenou knihovnu četbou v upravených úrovních i žáky s vynikající úrovní čtenářské gramotnosti – viz poslední inspekční zpráva.

Organizátorky konference

   Docentka Malá z pedagogické fakulty Technické univerzity Liberec zvládla organizační stránku konference po 12 letech opět na výbornou. Pamatuji její opravdu vysoké nároky na budoucího učitele. Dle jejich slov pedagogická fakulta dnes bojuje s nízkou úrovní  pracovní morálkystudentů...

Recepce

   Recepce před divadelním představením nebyla jen o dobrém jídle. Příležitosti k diskusím jsme využili. Paní Jílkové z Kutné Hory, která v současnosti působí v roli vysokoškolské učitelky, jsem nabídla možnost náslechů v anglických konverzacích pro její studenty – je dobré zjistit, co praxe učitele angličtiny vlastně obnáší…. V tom se shodujeme.

  Děkuji M. Němcové za aktivní spoluúčast při všech přednáškách a diskusích. Věřím, že informace o nových učebnicích využijí také angličtinářky na 1.stupni.                                                                                                                 

V. Křížová, 20. 9. 2014

Výuka jazykově orientovaných dětí

v rámci péče o nadané

v anglickém jazyce

ve školním roce 2014 - 2015

 • Učit se budeme podle interaktivního programu Access v 6.,7. a 8. ročnících
 • Budete pravidelně testováni ze znalostí i dovedností testy Cambridge v rámci školních kol konverzačních soutěží (A2 a B1) - ročníkové výstupy
 • Učebnici doplní četba anglické klasické i současné literatury v upravených úrovních (čtenářská gramotnost)
 • Věnovat se budeme také průřezovým tématům školního vzdělávacího programu  a globálnímu rozvojovému vzdělávání (Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech, multikulturní a environmentální výchova, výchova demokratického občana) - formou integrovaného učení (CLIL) na projektech v anglických konverzacích (Austrálie, Irsko, Shakespeare)
 • Využijeme výborného vybavení jazykové pracovny v č. 23, kterou budu nadále modernizovat a aktualizovat
 • Žáci osmých ročníků pilotně vyzkouší i jiný typ interaktivní učebnice
 • Před vánoční a velikonoční svátky zařadíme anglická divadla pro spolužáky a rodiče (ve volitelné anglické konverzaci)
 • Zapojíme se do mezinárodních projektů školy
 • Zúčastníme se všech forem ověřování znalostí, které nabídne kraj, MŠMT, ČŠI nebo certifikační společnosti
 • Žáci si povedou předmětová portfolia, jejich součástí bude sebehodnocení a stanovení reálných cílů ve studiu angličtiny na školní rok 2014 - 2015

Složené jazykové zkoušky PET (jazyková úroveň B1)

2014

   Gratuluji 4 žákům loňských devátých tříd ke složení zkoušky PET v Praze. Odchod ze základní školy s certifikátem Cambridge je Vaším úspěchem i mou radostí.

    Zásluhu na výsledcích mají jistě i Vaše rodiče, kteří sponzorují učebnice i náklady na kopírování, zahraniční pobyty i exkurze.

  Přeji všem svým bývalým žákům dobrou výuku angličtiny na středních školách a úspěchy ve studiu. Vaším dalším cílem je FCE zkouška.

  Věra Křížová, 18.8.2014

2013 - 2014

 Globální rozvojové vzdělávání (GRV)

a průřezová témata v anglické konverzaci

 na ZŠ Pečky

Inspirováni soutěží o Světovou školu

 

   V letošním školním roce se zaměřím v anglické konverzaci 9.tříd na tato    průřezovátémata:

 • multikulturní výchovu
 • výchovu demokratického občana
 • environmentální výchovu
 • výchovu k myšlení v evropských a globálních souvislostech

  1. Kaprálův mlýn

   Ve spolupráci s Multikulturním centrem Praha máme možnost navštívit     Středisko ekologické výchovy v Ochozu u Brna. V rámci dvoudenní exkurze nám MC Praha připraví přednášku dobrovolníka, který má zkušenosti s prací v rozvojové zemi.

Termín dvoudenní exkurze: 7. - 8.11.2013

   2. Prezentace spolužákům na téma: Kanada, Indie, Austrálie, Jihoafrická republika

    Zajímat nás budou otázky ekologické i etické, kulturní, historické, vztah k menšinám a migrace,lidská práva apod.

    Věra Křížová, 14.10.2013

 Exkurze do Kaprálova mlýna

Ochoz u Brna

účast skupiny 10 žáků anglické konverzace

Říčka

   V současnosti ukládáme fotografie, videonahrávky a články do školních programů. Nejpodařenější práce pošleme do místních novin a  do zpravodaje La Ngonpo projektu.

   Pak přejdeme na zpracování prezentací pro spolužáky ve volitelné Ekologii a pozveme je na společnou hodinu.

  V plánu máme  zhotovení  filmu, pokud nám to umožní vybavení počítačové učebny.

  Pozveme následně do anglické konverzace amerického stážistu Tima, se kterým jsme se v Kaprálově mlýně poznali.

  Film i prezentace si užijeme i s rodiči, pokud projeví zájem...

Cíle exkurze jsme naplnili společně v oblasti průřezových témat (GRV):

 • prezentací dobrovolníků  o  životním stylu Indů (včetně podmínek na indických školách) - multikulturní výchova
 • workshopem o stereotypech v nás a zamyšlením nad vlivem médií na naše postoje a názory - oblast výchovy demokratického občana
 • prohlídkou Kaprálova domu a jeho strojovny -environmentální výchova 
 • pročtením info tabulí v průjezdu původního mlýna, kde byl prezentován životní příběh chemika a vynálezce Aleše Kaprála a jeho rodiny jako dramatický příběh XX.století (války i exilu) -  výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostećh.

s lektory

   Exkurzi jme zakončili procházkou chráněnou krajinnou oblastí Moravský kras k blízké jeskyni Pekárna a zastávkou v centru Brna.

   Děkuji MC Praha za zajištění kvalitních lektorů, pracovníkům CEV Kaprálova mlýna za organizaci na místě (stravování i ubytování bylo na velmi dobré úrovni), žákům školy za slušné vystupování po dobu školní akce a rodičům za finanční spoluúčast.

   Za bahno na cestách se upřímně všem omlouvám...

   Fota najdete ve fotogalerii - Anglický jazyk.

   Věra Křížová, 14.11.2013

Canada

předvánoční prezentace pro spolužáky v devátých třídách

průřezová témata :

 • výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech
 • multikulturní výchova
 • výchova demokratického občana

   Děkuji Šárce Vosecké za pěknou anglickou prezentaci Kanady spolužákům ve spojené hodině angličtiny dne 9. 12. 2013.

   Zúčastnění ocenili především zpracování prezentace a  vložení videonáhrávek na téma sport.

Šárka prezetuje Kanadu sk.paní Lorencové

Spolupráce učitelů volitelných předmětů v devátých třídách 10.12.2013         

Průřezová témata:

 • environmentální výchova
 • multikulturní výchova
 • výchova demokratického občana

   V rámci předvánočních akcí spolupracující školy jsme připravili  se žáky volitelné ekologie a anglické konverzace společnou hodinu výměny teoretických i praktických poznatků na téma Moravský kras a Kaprálův mlýn.

  Děkuji za velmi pěknou prezentaci chráněné krajinné oblasti Jiřímu Koulovi a za zážitky z exkurze  dalším devíti žákům anglické konverzace.

  Videonahrávky  i fotografie ze společné akce zpracujeme a vložíme do připravovaného filmu.

  Děkuji za aktivní spolupráci panu řediteli a paní Kačerové.

Ríša o Timovi

   nuda

Paní učitelka Králová oslavila 80.narozeniny čilá a usměvavá jak si ji pamatujeme ze školy...

paní Králová ve škole

    Ocenění za celoživotní práci  učitelky na pečecké škole ji ze srdce přeji a děkuji ji za lidský příklad pevného postoje v době normalizace. To opravdu nebylo snadné zůstat věřícím člověkem v komunistických Pečkách.

J.A.Komenský by z Vás měl radost paní učitelko

Věra Křížová, 3.1.2014

Projekt Světová škola

průřezová témata Environmentální výchova, povinně volitelný předmět Ekologie a Sportovní hry 9. ročníky

Téma: Voda a region Pečecka

Druhý blok: Výrovka – říčka malebná a zrádná

    Dne 28. 1. 2014 se setkali žáci volitelných předmětů Ekologie a Sportovní hry na přednášce pana Ing. Václava Poláka na téma Vavřinecký potok. Přednášející seznámil žáky s historií, přípravou, organizací této sportovní a kulturní akce, která se právem řadí mezi významné vodácké soutěže v republice.

   Pan Polák zdůraznil na prvním místě spolupráci rybářů, lesníků, majitelů soukromých pozemků v blízkosti řeky, organizátorů závodu a soutěžících.

   Na základě této přednášky si žáci uvědomili význam sepjetí přírody a jejího využívání člověkem.

Mgr. Lenka Kačerová, Mgr. Pavel Kupr

skupina Ekologie a Sportovní hry skupina Ekologie a Sportovní hry 2 Ing. Václav PolákŠimon

Projekt Světová škola

Průřezová témata Enviromentální výchova, povinně volitelný předmět Ekologie a Sportovní hry 9. ročník

Téma: Voda region Pečecka

Druhý blok: Výrovka – říčka malebná a zrádná (povodně)

                Dnešní host, který mezi nás přišel p. Sixta, se s námi podělil o prožitky a zážitky v době povodně, kterou způsobila říčka Výrovka v červnu 2013.

                Na základě této besedy jsme si uvědomili, co nikoho ani ve snu nenapadlo „zrádnost této nenápadné říčky“. Katastrofa, která přišla znenadání, některým obyvatelům zcela změnila život. Prověřila solidaritu mezi spoluobčany a i nutnost zabezpečení svého majetku proti živelným pohromám.Mgr. Lenka Kačerová, Mgr. Pavel Kuprp. Sixta dialog

Okresní kolo konverzační soutěže

   Dne 13.2. 2014 reprezentovaly pečeckou školu v okresním kole anglické konverzační soutěže 4 žákyně ve dvou kategoriích.

   Kategorii I.A vyhrála Nela Sedláčková a 2. místo obsadila Petra Březinová. Výsledek je výborný i proto, že mladší kategorie je společná pro základní školy i gymnázia.

  V kategorii II.A školu velmi dobře reprezentovala Kateřina Procházková a Michaela Stehlíková.

  Zkušenosti z okresních soutěží se budou hodit u jazykových zkoušek v Praze. Věřím, že v nich uspějí další žákyně devátých tříd v červnu.

  Budu Vás podporovat a držet palce

  Věra Křížová, 13.2.2014

foto skupiny

 

 

 

 

Divadelní představení

O.Wilde - The Canterville ghost

v podání žáků sedmých tříd

   Dne 5.3.2014 odehrálo 13 žáků anglické konverzace první divadelní přestavení (na motivy hry O.Wilda The Canterville Ghost) svým spolužákům, kteří chodí na angličtinu k paní učitelce Koroušové.

  Herci byli dobře připraveni na své role, společně dokázali zazpívat, poprali se se zvukovými efekty z počítače, pořídili dokumentaci z vystoupení a svoji show zakončili prezentací o autorovi.

   Videozáznamy najdete na webu školy - 2.st. - Video - Anglický jazyk 2013/2014.

   Děkuji rodičům za pomoc s kostýmy, přítomným žákům za příjemnou atmosféru v hledišti.

   Budeme se těšit na další vystoupení v týdnu po jarních prázdninách, na které jsme pozvali třídní učitellku paní Píšovou.

  Rodiče od nás dostanou pozvánku na 20.3., kdy od 18.00 hodin vystoupíme naposledy ve večerním představení.

  Ještě jednou děkuji vystupujícím žákům za opravdu velmi dobré výkony.

Věra Křížová, 5.3.2014

Spolužáci na divadelním představení 5.3.2014

    Dne 18.3.2014 přijala pozvání na divadlo za třídní učitelka sedmých tříd paní Píšová. Snad jsme ji potěšili. Zbývá představení pro rodiče. To odehrajeme ve čtvrtek 20.3.

Den naruby

Pupils were teachers 

   Dne 27.3.si žáci mohli vyzkoušet roli učitele angličtiny. Odvahu něco si připravit našli v šestkách Tomáš a Oskar, v sedmičkách Terza s Petrou.

   Cenu J.A.Komenského za nejlepšího učitele tohoto dne získal Richard Burrows. Podívejte se na něj ve videu. Vedl si opravdu dobře.

Není to jednoduché učit spolužáky

Pygmalion

G.B.Shaw

Hrajeme pro třídní učitelky

9.AB

  První představení nás čeká 4.dubna. Držte nám palce. Předvedeme scénu, ve které se květinářka poprvé předvede vyšší společnosti.

  Zazpíváme  písničku v muzikálové úpravě na téma, jak je škoda plýtvat časem.

    V závěru shrneme dílo anglického dramatika.

Mrs Higgins with his son

 

Tea party

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projekt Světová škola

Průřezová témata Environmentální výchova, povinně volitelný předmět

Ekologie 9. ročník

Téma: Voda a region Pečecka

Třetí blok: Voda pro obyvatele města

    Žáci se zaměřili na zpracování informací souvisejících se zajišťováním pitné vody pro obyvatele města.Největším zážitkem byla návštěva městské vodárny. Pan Sedláček žákům vysvětlil a ukázal hlavní funkci dominanty města. Okouzlující a nezapomenutelný   pohled na město a okolí jsme zažili z vrcholu vodojemu.

Mgr. L. Kačerová                                                                     

vodárna vodárna 2 vodárna 3 vodárna 4

2. stupeň

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Bohatství není jen o penězích...Zážitky a zkušenosti nám nikdo nevezme.

Aktuální počasí

dnes, čtvrtek 20. 6. 2024
slabý déšť 34 °C 19 °C
slabý déšť, mírný severozápadní vítr
vítrSZ, 6.67m/s
tlak1008hPa
vlhkost46%
srážky4.14mm

Svátek

Dnes je 20.6.2024

Svátek má Květa

Zítra má svátek Alois

Schránka důvěry

schránka důvěry

Mléko a ovoce do škol

logo

Ekoškola

logo

Rorýsí škola

logo

Kontakty

Adresa
Základní škola Pečky, okres Kolín
Tř. Jana Švermy 342
289 11 Pečky
Czech Republic

IČ 49862456

Telefonní spojení
škola +420 321 785 267
ředitel +420 607 573 830
družina +420 720 299 355
jídelna +420 321 785 015