Navigace

Obsah

Vážení rodiče vycházejících žáků,

 • uchazeč o studium na SŠ smí podat 2 přihlášky, které jsou obě stejné
 • jedna přihláška je jeden papír potištěný z obou stran (1.strana osobní údaje a SŠ + 2.strana opis klasifikace)
 • pokud se uchazeč zúčastnil přijímacího řízení na střední školu s talentovými zkouškami (termín podání přihlášek do 30. 11. 2020 na příslušnou střední školu – zařizují rodiče), může si podat další 2 přihlášky na střední školu bez talentových zkoušek (termín podání do 1. 3. 2021 na příslušnou střední školu – zařizují rodiče)
 • bude-li vaše dítě přijato, nedostanete poštou rozhodnutí o přijetí, ale ředitelství příslušné střední školy zveřejní výsledky přijímacího řízení
 • výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny na příslušné střední škole nebo na webových stránkách střední školy nejpozději do tří pracovních dnů od konání přijímacího řízení (po dobu nejméně 15 dnů), nejdříve 22. 4. 2021
 • ředitel školy odesílá rozhodnutí pouze nepřijatým uchazečům; i nadále se při nedoručení ukládá rozhodnutí o nepřijetí u provozovatele poštovních služeb (po dobu 10 dnů, pak je považováno za doručené) a nemění se lhůta pro případné odvolání - 3 pracovní dny od převzetí rozhodnutí
 • tento způsob vyhlášení výsledků přijímacího řízení se vztahuje i na přijímání do oborů vzdělání s talentovou zkouškou s tím, že jeho výsledek obdrží nejpozději do 15. února  uchazeči, kteří uplatnili přihlášku do 30. listopadu
 • lhůta pro uplatnění zápisového lístku je 10 pracovních dnů ode dne, kdy byl výsledek přijímacího řízení zveřejněn
 • pokud bude vaše dítě přijato v prvním kole na obě školy a na jednu z nich podá zápisový lístek, nemá již možnost své rozhodnutí změnit
 • výjimkou je případ, kdy jej žák bere zpátky pro uplatnění na druhé škole, kde bylo jeho odvolání úspěšné; dokladem pro vydání zápisového lístku je rozhodnutí o přijetí na základě odvolání, přitom není rozhodující, ve kterém kole přijímacího řízení byl na základě odvolání přijat
 • a případ, kdy jej žák uplatnil na základě přijetí do oboru s talentovou zkouškou a byl následně přijat do oboru bez talentové zkoušky; dokladem pro vydání zápisového lístku je rozhodnutí o přijetí na školu bez talentové zkoušky  

 

 • termíny jednotné zkoušky:   4leté obory - 12. a 13. 4. 2021

                                                               6leté a 8leté obory - 14. a 15. 4. 2021

Toto jsou informace k 13.10.2020.

                                                                          RNDr. Věra Břízová, výchovná poradkyně

 

 

Informace k přijímacímu řízení na SŠ v roce 2021 získáte na

http://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/prijimani-na-stredni-skoly-a-konzervatore

https://www.cermat.cz/index.php

http://www.infoabsolvent.cz/Rady/Clanek/7-0-34/Jak-se-prihlasim-na-stredni-skolu

http://www.infoabsolvent.cz/Rady/Clanek/7-0-02/Prijimaci_rizeni_zkouska_a_jina_kriteria