Obsah

 

     Třída IX.A 

 

     V 9.A je celkem 25 žáků, z toho 14 chlapců a 11 dívek.

 

     Kmenová učebna: č. 43

 

     Třídní učitelka: Ludmila Podlešáková

 

naše třída