Obsah

Cvičení v přírodě

     Abychom využili pěkného počasí, vydali jsme se na cvičení v přírodě už 14. září.

Cestou do Dobřichova na Pičhoru jsme ušli celkem asi 10 kilometrů.

cc1c2c3cvcv1

cv2cv2cv4cvicvi1cvi4

Zprávy

#

Školní výlet IQLANDIA Liberec 21.5.2019

Cílem školního výletu byla IQ LANDIA v Liberci. Prošli jsme pět pater budovy a stali jsme se součástí úžasného světa vědy, přírody a vesmíru. Zábavnou formou se žáci mohli seznámit s tím, jak funguje lidské tělo, jaké je to asi ve vesmíru. Zažili jsme bouřkové výboje, zemětřesení i vichřice. Stavěli jsme přehrady a vymýšleli jsme důmyslné vodní cesty. Ponořili jsme se hluboko do nitra země. Zjistili jsme, jak funguje příroda, jak jsou všechny složky přírody úzce provázané.
Vše si děti mohly vyzkoušet a vidět na vlastní oči.
Na střeše budovy je sluneční terasa, která slouží k odpočinku a je z ní také krásný výhled na libereckou dominantu na Ještěd.
Žáci si mohli ověřit ve škole získané informace z přírodovědy a vlastivědy. Určitě si odnesli mnoho nových poznatků a spoustu zážitků.
Školní výlet se dětem velmi líbil.
celý text

náš tip | 30. 5. 2019 | Autor:
#

Cvičení v přírodě - 28.5.2019

Dne 28.5.2019 se všechny třídy pátých ročníků zúčastnily cvičení v přírodě, které bylo spojeno s archeologickým dnem na Pičhoře v Dobřichově. Ač to zprvu nevypadalo s počasím nejlépe, vydrželo nám celé dopoledne bez deště. Nejprve jsme se vydali ze školy směrem na Dobřichov, kde jsme se na plácku pod kostelem rozdělili na dvě skupiny. První vyrazila ke germánské chatě, kde pro ně bylo připraveno několik zajímavých stanovišť. Děti si zde vyzkoušely, zpracování obilí na mouku, pečení placek, zpracování a předení vlny, germánské a římské zbraně a výrobu šperků. Druhá skupina mezitím vyrazila s panem průvodcem na komentovanou prohlídku Markomanské stezky, kde jsme se dozvěděli mnoho zajímavého z archeologie a historie našeho kraje. Následně se obě skupiny vyměnily. Nakonec nás čekala odměna v podobě dozlatova opečených špekáčků. Celá akce se velmi vydařila a děti si jí náležitě užily. celý text

náš tip | 30. 5. 2019 | Autor:

Komiks v Městské knihovně Pečky 26.3.2019

V úterý 26.3.2019 jsme se zúčastnili akce v městské knihovně podle komiksu Kláry Smolíkové Na hradě Bradě. Klára Smolíková je úspěšnou spisovatelkou literatury pro děti a komiksů. Většinu jejích knih ilustroval její první manžel Jan Smolík.
Paní knihovnice dětem představila autorku a společně si shrnuly stručnou historii komiksu.
Po té si prohlédly celou výstavu a s chutí se pustily do práce s pracovními listy. V průběhu této činnosti si děti chodily zjišťovat informace na jednotlivé panely, kde byly zajímavé části z různých komiksů. Největší úspěch měl komiks „Zelený vlk“.
Děti pracovaly se zájmem a vystavené komiksy se jim velmi líbily.
celý text

náš tip | 30. 5. 2019 | Autor:

Planetárium v Praze - 3.11.2018

3. listopadu jsme navštívili Planetárium v Praze. Z rozsáhlého programu jsme si vybrali Pohyby Země, kde jsme si ověřili a prohloubili znalosti získané ve škole. Vysvětlili jsme si příčiny střídání dne a noci, ukázali jsme si tělesa sluneční soustavy a viděli jsme porovnání jejich pohybů a sklony rotačních os se Zemí. Dále jsme viděli souhvězdí, která můžeme pozorovat v různých ročních obdobích na našem území. Část programu byla živě moderována pracovníkem Planetária, druhá část byla vedena interaktivně. Ve foyeru Planetária jsme si pohlédli stálou astronomickou výstavu o vesmíru a vyzkoušeli jsme si a prozkoumali interaktivní modely.
Exkurze se nám líbila a do Planetária se rádi zase někdy vrátíme.
celý text

náš tip | 30. 5. 2019 | Autor:
Zemědělské muzeum v Praze  23.10. 2018 1

Zemědělské muzeum v Praze 23.10. 2018

Zemědělské muzeum v Praze
23.10. 2018 jsme navštívili Zemědělské muzeum v Praze. Akce proběhla v rámci projektu Vzdělávací programy paměťových institucí do škol.
Muzeum se zaměřuje především na děti. Expozice jsou moderní a interaktivní.
S lektorkou jsme prošli sál, který byl věnovaný vodě. Dozvěděli jsme se mnoho zajímavostí o této životodárné tekutině. V dnešní době, kdy je o vodu nouze, bylo na místě varování o zbytečném plýtvání s vodou. Výklad lektorka doprovodila opět interaktivním programem.
V muzeu jsme si také prošli sál zaměřený na myslivost a les, na domácí zvířata a rostliny a na rybářství. Navštívili jsme laboratoř ticha. Tam jsme si ověřili, jestli umíme být alespoň chvilku úplně zticha.
Očaroval nás výhled ze střechy muzea. Petřín, Pražský hrad a zbytek Prahy jsme měli jako na dlani. Na střeše muzea stále ještě kvetl letničkový záhon a zelenala se tráva trávníku.
Exkurze byla velmi pěkná a určitě ještě někdy toto muzeum navštívíme.

celý text

náš tip | 30. 5. 2019 | Autor:
#

Cvičení v přírodě 11.9.2018

Cvičení v přírodě
Dne 11.9.2018 jsme se zúčastnili cvičení v přírodě. Nejprve jsme si v rámci bezpečnosti zopakovali pravidla silničního provozu a správné chování v přírodě. Následně jsme vyrazili směrem do pečeckého parku, kde byla pro děti připravená hra „Šipkovaná“. Ta nás zavedla k rybníku a zpátky kolem trati ke sportovní hale. Tam na nás čekaly aktivity družstev i jednotlivců, se kterými si děti hravě poradily. Po svačině na posilněnou jsme vyrazili směrem na sokoliště.
Cestou jsme se ještě zastavili u evangelického kostela Mistra Jana Husa a dozvěděli se něco z jeho historie a architektury. Jedná se o nejvýznamnější stavební památku města. Je to kubistická stavba, která se dochovala v původním stavu bez jakýchkoli pozdějších úprav. Čistý kubistický sloh je použit i v interiéru. Kostel byl vysvěcen po skončení první světové války v r. 1918.
Cvičení v přírodě jsme zakončili na sokolišti, kde jsme se oddali sportovnímu zápolení a hře brännball.
Vyšlo nám vstříc i krásné počasí a všichni si celý den užili.
celý text

náš tip | 30. 5. 2019 | Autor:
#

Národní technické muzeum – Televizní studio 10. 4. 2018

Náplní akce bylo prohlídnout si expozice v Národním technickém muzeu a zároveň na workshopu „Televizní studio“ si vyzkoušet práci moderátora v televizi.
Skupina, která nebyla na workshopu, si prohlédla některé expozice Národního technického muzea – Architektura, stavitelství a design, Astronomie, Technika hrou, Technika v domácnosti (zde děti nejvíce zaujaly staré domácí přístroje), Tiskařství, Doprava. V oddělení dopravy se dětem líbilo nejvíce, zaujatě si prohlížely stará auta, lokomotivy, balóny, letadla a motocykly. Poté se přesunuly na workshop Televizní studio. Zde dětem pracovníci Národního technického muzea vysvětlili, jak funguje televizní studio, jakým způsobem se moderuje, co vše je pro diváka zajímavé a jak se má dobrý moderátor chovat. Poté si každý vyzkoušel moderovat část televizních zpráv na kameru. Akce se dětem líbila, největší zážitek měli z workshopu Televizní studio.
celý text

náš tip | 30. 5. 2019 | Autor:

Ovoce do škol

Mlsali jsme ovocné a zeleninové dobrůtky, které jsme si vyrobili. celý text

náš tip | 9. 3. 2018 | Autor:
PF 2018

PF 2018 přeje IV.C.

PF 2018 celý text

náš tip | 8. 1. 2018 | Autor:

Zámek Potštejn

Zámek Potštejn - školní výlet dne 21.6.2017. celý text

náš tip | 27. 6. 2017 | Autor:

Hasičská zbrojnice

Pečky - návštěva hasičské zbrojnice dne 20.června. celý text

náš tip | 27. 6. 2017 | Autor:

Cvičení v přírodě - Radim

Zámek Radim - cvičení v přírodě dne 7.6.2017 celý text

náš tip | 20. 6. 2017 | Autor:

Den dětí

Den dětí 1.června 2017 celý text

náš tip | 20. 6. 2017 | Autor:

ZUŠ - výchovný koncert

26.5. se konal v pečecké ZUŠ výchovný koncert. celý text

náš tip | 9. 6. 2017 | Autor:

Plavecký výcvik

Plavecký výcvik v Kolíně celý text

náš tip | 18. 5. 2017 | Autor:

Divadlo Gong Praha

Divadlo Gong Praha - divadelní představení - Kubula a Kuba Kubikula. celý text

náš tip | 9. 5. 2017 | Autor:

Velikonoční kohout

Velikonoční kohout - práce žáků. celý text

náš tip | 21. 4. 2017 | Autor:

Recitační soutěž III.C

Školní kolo recitační soutěže, která se konala dne 1.března ve školní sborovně. celý text

náš tip | 8. 3. 2017 | Autor:

Výchovný koncert v ZUŠ

Výchovný koncert konaný dne 14.12. v ZUŠ. celý text

náš tip | 20. 12. 2016 | Autor:

Mikulášská nadílka

Mikulášská nadílka ve třídě III.C dne 5. prosince. celý text

náš tip | 8. 12. 2016 | Autor:

Klaun Bruno a čarovný klíč

Městské divadlo Kolín 17.10.2016 - pohádka pro děti Klaun Bruno a čarovný klíč. celý text

ostatní | 20. 10. 2016 | Autor:

Ochrana člověka za mimořádných událostí

Ochrana člověka za mimořádných událostí - dne 17.6.2016. celý text

ostatní | 22. 6. 2016 | Autor:

Cvičení v přírodě

Cvičení v přírodě konané dne 8.června na školním hřišti a v parku. celý text

ostatní | 10. 6. 2016 | Autor:

Den dětí

Den dětí - školní hřiště dne 27. 5. 2016. celý text

ostatní | 27. 5. 2016 | Autor:

Školní výlet Staré Hrady

Školní výlet na hrad a zámek Staré Hrady, který se konal dne 25. 5. 2016. celý text

ostatní | 27. 5. 2016 | Autor:
svačinka 4

Ovoce do škol - Zdravá svačinka

Akce Zdravá svačinka - školní jídelna - středa 4.5.2016 celý text

ostatní | 5. 5. 2016 | Autor:

Plavecký výcvik v Kolíně

Základní plavecký výcvik žáků 2. ročníku v Kolíně - 10 lekcí. celý text

ostatní | 27. 4. 2016 | Autor:
planetárium 5

Výlet do planetária

Planetárium Praha 8.3.2016. celý text

ostatní | 10. 3. 2016 | Autor: