Navigace

Obsah

 

Rozumíme penězům

    Od ledna roku 2009 byla naše škola zapojena do projektu  Rozumíme penězům. Projekt byl zaměřen na zvýšení finanční gramotnosti žáků.

     Smyslem projektu je pomoci dětem rozumět situacím, které souvisejí s financemi a s kterými se každodenně setkáváme.
     Záměrem projektu Rozumíme penězům je seznámit děti ve školním věku s principy hospodaření s penězi a základní nabídkou finančních produktů a služeb. Důležitým bodem finančního vzdělávání je také zprostředkování základů zodpovědného rozhodování.

 Finanční vzdělávání má žákům napomoci
•    aby se uměli o finančních záležitostech rozhodovat
•    měli k tomu dostatek důvěryhodných informací
•    vyznali se v základní finanční terminologii
•    vyznali se v nabízených finančních produktech a službách
•    aby si byli vědomi důsledků jakéhokoli rozhodnutí
•    nenechali se manipulovat

 

Zapojeným školám projekt nabízí:

  • systematické vzdělávání školního týmu a dvou vybraných koordinátorů
  • kompletní metodický materiál, včetně souboru pracovních a informačních listů pro 
  • žáky
  • odborné konzultace
  • dlouhodobou metodickou a odbornou podporu prostřednictvím projektového webu

 

Ve školním roce 2009/2010 byla výuka finanční gramotnosti realizována v 7. ročníku, v letošním školním roce prochází výukou finanční gramotnosti žáci 9. ročníku.

 

Více informací o projektu:

http://www.rozumimepenezum.cz

http://www.rozumimepenezum.cz/vestredoceskemkraji.html

 

V současné době jsou materiály z tohoto projektu realizovány v rámci předmětu Svět práce v 8. ročníku. 

rozumíme penězům