Navigace

Obsah

Spolek rodičů a přátel při ZŠ Pečky 

Jsme rodiče...stejně jako Vy.

Zřizovatelem spolku  není škola ani město, ale my, rodiče.

Chceme dětem věnovat  svůj čas a podpořit ostatní rodiče, aby se také přidali.

Cítit se ve škole , jako ryba ve vodě, ale "Neplavat jen s proudem..."

Každoročně pořádáme adventní slavnosti a představení profesí rodičů žákům 9.tříd, podporujeme aktivity dětí i učitelů, podporujeme zdravé klima na škole.

Burzy ve škole i putování na kolech, šlo v minulosti také za námi, stejně jako pomoc při úpravě pozemku za PČR pro novou „učebnu v přírodě“, organizace svačinnek pro děti a také snaha o zkvalitnění projektu školní jídelny nebo šatních skříněk, pomoc s využitím výzev z  fondů  - studie půdní vestavby školy nebo studie nového výtahu a rekonstrukce kuchyňky a šatny u tělocvičny.

Veškeré akce zajišťují aktivní členové ve svém volném čase  a bez nároku na finanční ohodnocení, tímto všem děkuji a doufám, že naše spolupráce bude fungovat i v dalších letech, a také věřím, že mezi sebou přivítáme další rodiče, jímž není lhostejné vzdělávání jejich dětí. Přijďte, má to cenu !

Město Pečky nás pravidelně podporuje dotací, kterou využíváme k financování jednotlivých akcí a provoz spolku. Děkujeme.

Děkujeme také za finanční dary od podporovatelů, zaslané na účet spolku.

Výtěžek z akcí spolku i  příspěvky členů/rodičů/dárců jsou použity na další akce, podporu a vybavení školy. Konzultujeme s učiteli a vedením školy, co a kdy financovat.

Číslo transparentního účtu Fio banky: 2300366687/2010....do poznámky uvádějte prosím třídu/třídy Vašich dětí, v případě daru "DAR"

Členský příspěvek na rok 2019 je 300kč.

To jaké budou mít Vaše děti podmínky a možnosti můžete ovlivnit i Vy.

Věřím, že se také zapojíte a Vaše děti využijí v průběhu studia zakoupené pomůcky, vybavení, případně jinou podporu/pomoc z naší strany.

Děkujeme za Vaši podporu

Veškeré informace o aktivitách SRPŠ naleznete ve složce AKTUALITY SRPŠ.
Zápis ze setkání rodičovského výboru či pléna rodičů pak ve složce DOKUMENTY SRPŠ. Zde je také ke stažení aktuální znění STANOV SRPŠ a seznam zástupců tříd.

Přihláška do SPOLKU ke stažení zde

Prosíme Vás o čitelné vyplnění, naskenování a zaslání na níže uvedený email nebo její předání třídní učitelce po Vašich dětech. Přihlášku můžete také poslat na níže uvedenou adresu, vedení školy nám všechny žádosti o členství předá.

 


Kontaktní údaje

Předsedkyně:
Žaneta Culková

Tajemník:
Jan Korouš

Korespondenční adresa:
Základní škola Pečky
SRPŠ
Třída Jana Švermy 342
289 11 Pečky

E-mail:  srps.pecky@seznam.cz           

Web: www.zspecky.cz/srps

IČO: 01346857

Číslo transparentního účtu Fio banky: 2300366687/2010