Navigace

Obsah

Přijetí na naši školu

Typ: ostatní
Jak postupovat při přestupu na naši školu

     Tato informace se týká žáků, kteří přestupují na naši školu z jiné základní školy. Jak tedy postupovat?

 Následovně:
 

  • Zákonný zástupce žáka se dostaví spolu se žákem do naší školy
    (k přihlášení se musí dostavit skutečný zákonný zástupce, nikoliv jiná osoba)
     
  • Vyplní "Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělání na Základní škole Pečky, okres Kolín", kterou obdrží buď přímo ve škole, nebo si ji může stáhnout z našich webových stránek v záložce Tiskopisy. (tiskopisy/zadost-onbspprijeti-nanbspzs-30.html?kshowback=13) Tuto žádost lze vyplnit předem

 

  • Zákonný zástupce předloží svůj doklad totožnosti (občanský průkaz nebo pas) a rodný list dítěte

 

  • Budou-li zapotřebí další doklady, bude na to zákonný zástupce upozorněn pracovníkem školy a bude požádán o jejich doplnění (například u cizinců povolení k pobytu na území ČR)

 

     Na základě předložených dokladů bude žák přijat k základnímu vzdělávání na naší škole.

     Adminstrativní záležitosti se školou, kde byl žák vzděláván v předchozím období vyřídíme my. Zákonní zástupci musí s předchozí školou vyřídit pouze případné vrácení zapůjčených učebnic (u nás obdrží žák naši sadu učebnic) a srovnání všech existujících pohledávek (například doplacení obědů ve školní jídelně předchozí školy a pod.).

      Po přijetí k základnímu vzdělávání může zákonný zástupce přihlásit dítě ke školnímu stravování a v případě volné kapacity i do školní družiny nebo školního klubu.


Vytvořeno: 1. 9. 2015
Poslední aktualizace: 1. 9. 2015 00:00
Autor: