Navigace

Obsah

   Společnost Scio je organizací, která se zabývá testováním žáků i dalšími aktivitami v oblasti hodnocení škol.

   V minulých letech jsme absolvovali testování pod názvem Mapa školy. které se zabývalo situací ve škole z pohledu žáků, učitelů i rodičovské veřejnosti.

   V oblasti testování žáků se pravidelně zúčastňujeme testování Stonožka, které se zabývá úrovní žáků v 5. a 9. ročníku základní školy, tedy na výstupu z 1. a 2. stupně.

SCIO