Obsah

Šablona IV. -Matematika

 

Ve školním roce 2010/2011 jsme začali plnit výstupy této šablony. 

Individualizace výuky pro zvýšení efektivity rozvoje matematické gramotnosti žáků základních škol byl realizován v 7. ročníku. Žáci dvou početných tříd byli v předmětech matematika a cvičení z matematiky rozděleni do 3 skupin s nižším počtem žáků. Cílem bylo zkvalitnit péči o nadané žáky v početných třídách 7. ročníku a vytvořit podmínky podporující individuální schopnosti méně nadaných žáků a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.
Výsledkem byla přední umístění našich žáků v okresních matematických soutěžích a na druhé straně minimum žáků s neúspěchem v matematice.
Ve školním roce 2011/2012 tato šablona pokračuje se stejným cílem v matematice v 8. ročníku a v 7. ročníku v předmětu cvičení z matematiky.

                                                     Koordinátorka: RNDr. Věra Břízová