Navigace

Obsah

                                SCATE

on-line testování žáků 8. tříd v anglickém jazyce

   Žáci osmých ročníků měli poprvé možnost projít on-line testováním, které je na základě řešení 45 úkolů zařadilo do jazykové úrovně evropského referenčního rámce (A1 - B1).

   Z dvanácti testovaných žáků měla polovina jazykovou úroveň A2, dalších pět testovaných bylo vyhodnoceno v jazykové úrovni vyšší-B1. Srovnání s ostatními testovanými školami dostaneme po ukončení testování v dubnu 2013. 

   Ve srovnání s testy ESKALÁTOR bylo toto testování  lépe připravené, nebyl žádný problém s poslechem.

   Děti některé úkoly správně nepochopily, připadaly jim nepřehledné.  

    Hodnocení adresované žákovi je obecné a nespecifikuje, v čem konkrétně žák chyboval. 

   Jako učitelka bych uvítala zpřístupnění uzkázkového testu po ukončení testování, jinak není možné pracovat s chybou.

   Výhodou počítačových testů je okamžité vyhodnocení. Nevýhodou je absence souvislého psaní a mluvení. Bez testování produktivních dovedností  dle mého názoru nelze žáka do jazykové úrovně zařadit.

  Při hodnocení testů SCATE v testované skupině žáků dal přednost on-line testům před papírovou verzí 1 žák z 12. Určitě je tedy žádoucí nabízet žákům různé typy testování.

   Výsledky si otevřete pod odkazy.

   Děkuji všem žákům za upřímnou snahu uspět.

   Věra Křížová, 26.3.2013 

 

  A.M.Vávrová   

  J.Kozáková

   K.Pikner

   K.Procházková

   K.Polák

   L.Březinová

   M.Marková

   M.Procházková

   M.Stehlíková

   R.Burrows

   Š.Vosecká

   Z.Růžičková